in

Regeringens budget i 8 punkter – rika män gynnas

Sedlar och mynt

Nu är regeringens budget för 2020 här och det är totalt 30 miljarder som ska delas upp. Även om regeringen lovar satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är det framför allt männen med hög inkomst som är de stora vinnarna i den nya budgeten. Mer

Nu  var det dags igen. Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson budgeten som ska gälla för 2020. Budgeten är ett samarbete mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I budgeten för 2020 lovar regeringen större satsningar på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck. Mer pengar kommer också läggas på att förbättra barn- och ungas psykiska hälsa, bland annat genom mer pengar till barn- och ungdomspsykiatrin. Möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig ska förbättras och kulturskolor ska på mer bidrag. Från och med nästa höst är det inte längre bara flickor som sa vaccineras mot HPV utan även pojkar. Regeringen hoppas att detta kan förebygga 130 cancerfall per år.

Vi ser alltså en del förbättringar för kvinnor, men det är framför allt männen som är vinnare i regeringens nya budget. Den slopade värnskatten, som framför allt Liberalerna velat driva igenom, innebär att de som tjänar mer än 58 000 i månaden inte längre behöver betala mer i skatt. Regeringen har tidigare meddelat att kvinnor enbart tjänar 76 procent av männens lön, därför är det främst män som redan tjänar mycket som tjänar på den nya skattesänkningen.

Budgeten i korthet

  • 11,8 miljarder går till sänkt inkomstskatt för höginkomsttagare, pensionärer och glesbygdsbor.
  • De generella statsbidragen höjs med 5 miljarder. Kommunerna får nu alltså mer pengar av staten att själva fördela mellan exempelvis skola, socialtjänst och äldrevård.
  • 3,7 miljarder läggs på fler jobb, bland annat i form av ökade medel till extratjänster. En extratjänst är vanligt inom den offentliga sektorn, exemplevis skola. Det är när staten hjälper till att få ut folk på arbetsmarknaden och och ger bidrag till lönen. Vanligt om personen vart sjukskriven under en längre tid.
  • 2,9 miljarder kommer läggas på miljö och klimat. Bland annat kommer regeringen satsa på att sanera haven och på att göra Sverige fossilfritt.
  • 32 socioekonomiskt utsatta kommuner får ta del av särskild summa på 80 miljoner kronor, utöver de 500 miljoner som redan finns idag. Dessa kommuner har tagit emot många flyktingar och får därav ett större ekonomiskt stöd.
  • Värnskatten slopas.
  • Satsning på nattåg mellan Sverige-Europa.
  • Fler hyresrätter och studentbostäder ska byggas.

Av: Frida Olheden och Hedvig Spångmark.