in

Regeringen skjuter till 10 miljoner för forskning kring psykisk ohälsa

psykisk ohälsa

Regeringen satsar tio miljoner för att forskare ska hitta nya sätt att få stopp på utvecklingen av ökad psykisk ohälsa. Mer

Under torsdagen fattar regeringen beslutet att lägga 10 miljoner extra på forskning inom området psykisk ohälsa. Enligt Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, är det en prioriterad fråga för regeringen att vända utveckligen av en ökande psykisk ohälsa. Därför spelar forskningen en viktig roll.

– Jag hoppas att forskningen ska ge oss evidensbaserade metoder för att både förebygga psykisk ohälsa och i ett tidigt skede hjälpa de som drabbas, säger Ernkrans.

Forskning inom två områden

Miljonerna ska användas inom två områden. Det ena är förebyggande av och tidiga insatser kring psykisk ohälsa, och det andra samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

– Vi vill investera i kunskap för att tillsammans kunna möta de stora samhällsutmaningarna. En av de utmaningarna är psykisk ohälsa som är ett folkhälsoproblem, inte minst bland studenterna jag träffar runtom i Sverige, som måste tas på största allvar, säger Matilda Ernkrans.

Det är Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som ansvarar för fördelningen av de tio miljonerna.

SSU kritiska till att inte mer görs

SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, tycker att initiativet är bra – men efterfrågar att regeringen gör mer för att komma till rätta med det som föranleder den psykiska ohälsan.

– Det är bra att regeringen trappar upp arbetet mot psykisk ohälsa. Men för att komma åt grogrunden behövs större investeringar för att lösa bostadsbristen, klimathotet, betygshetsen i skolan de otrygga sms-anställningarna. Det skulle på riktigt minska den psykiska ohälsan bland oss unga, säger Philip Botström till VeckoRevy.