in

Så tycker partierna om vinstdrivande friskolor

Vad som ar bra med friskolor

Vissa menar att friskolor leder till ojämlik utbildning, andra betonar att varje elev har rätt att välja skola fritt. Här svarar riksdagens partier på hur de ser på vinstdrivande friskolor. Mer

Liberalerna

Liberalerna (L)

Stödjer att vinstdrivande företag ska kunna driva skolor och menar att kommunen inte ska kunna hindra deras etablering. De poängterar att skolor som inte uppfyller kvalitetskraven ska kunna stängas ner.

Moderaterna

Moderaterna (M)

Menar att det är viktigt för unga att själva få välja skola och stödjer därför friskolor som är vinstdrivande. De betonar samtidigt att skolor som inte når upp till kvalitetskraven ska sanktioneras.

Centerpartiet

Centerpartiet (C)

Stödjer friskolor eftersom det ger elever möjligheten att välja den skola som passar dem bäst. Samtidigt vill de ge Skolinspektionen kraftfullare verktyg för att kunna vidta åtgärder mot skolor som inte håller måttet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD)

Ser friskolor som en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Menar att den som drivs att ett vinstsyfte har en tydlig anledning att nå högsta kvalitet för att locka fler, i det här fallet, elever.

Vänsterpartiet

Vnsterpartiet (V)

Stödjer varken friskolor eller vinster i välfärden. Menar att friskolor skapar “bättre” och “sämre” skolor vilket lägger grunden till ökande kunskapsklyftor i samhället.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna (S)

Stödjer friskolor, men menar att regelverket bör stramas upp så att varken vinst eller religiös påverkan blir drivande syften. De vill även ha det ska vara en gemensam antagning till alla skolor, så att inte kötid blir ett kriterium.

Miljöpartiet

Miljöpartiet (MP)

Stödjer friskolor, så att elever och familjer får välja den skola som passar dem bäst. De vill samtidigt strama åt reglerna så att vinster aldrig ska bli drivkraften – kvaliteten på utbildningen ska alltid sättas i första rummet.

Sverigedemokraterna SD

Sverigedemokraterna (SD)

Stödjer friskolor som ett komplement till den kommunala skolan, eftersom det ger ökad valfrihet och sätter press på kommunala skolor att höja sin kvalitet. De vill samtidigt skärpa reglerna, inte minst kring bildandet av nya religiösa friskolor.