in

Är dyrare flyg lösningen på miljöpåverkan? Partierna svarar

Flygskatt i sverige

Är skatt lösningen på flygets negativa miljöpåverkan eller är det bara en ökad kostnad? Den frågan delar riksdagens partier. Här är vad de tycker om flygskatten. Mer

Vänsterpartiet

Vnsterpartiet (V)

Vill ha flygskatt – och att den delvis utgår från varje enskild person som reser med flyget. De menar att desto mer man flyger, desto mer skatt ska man betala.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna (S)

Har drivit igenom en flygskatt under den gångna mandatperioden. De vill även rusta upp järnvägen och bygga nya stambanor för höghastighetståg för att minska behovet av flyg.

 

Miljöpartiet

Miljöpartiet (MP)

Har drivit igenom en flygskatt om 60, 250 och 400 kronor per biljett under den gångna mandatperioden – och vill höja den ännu mer. De vill även rusta upp järnvägen och göra den redo för höghastighetståg.

Centerpartiet

Centerpartiet (C)

Vill avskaffa den nuvarande flygskatten, som de menar är ineffektiv. Deras lösning är att prioritera utveckling och främjande av förnybara bränslen för flyget.

Moderaterna

Moderaterna (M)

Vill avskaffa flygskatten och i stället, i enighet med övriga partier i Alliansen, prioritera utvecklingen av förnyelsebara bränslen. Medan denna utveckling äger rum förespråkar de möjligheten att betala för en klimatkompensation när man köper sin flygbiljett.

Liberalerna

Liberalerna (L)

Vill avskaffa den nuvarande flygskatten och införa en flygskatt på EU-nivå. De vill även göra det billigare för flyg som använder förnyelsebart bränsle att landa på flygplatser i Sverige, för att uppmuntra en bränsleövergång.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD)

Vill avskaffa den nuvarande flygskatten. Deras lösning är att införa rakare flygleder, så kallade “gröna flygningar”, och prioritera utvecklingen av förnyelsebara bränslen för flyget.

Sverigedemokraterna SD

Sverigedemokraterna (SD)

Vill avskaffa den nuvarande flygskatten och i stället satsa på att utveckla landets järnvägar. Både rusta upp befintliga och bygga nytt så att tågen kommer i tid och blir ett värdigt alternativ till flyget.