in

Borde psykiskt våld kriminaliseras? Så tycker partierna

dragar
Bildkälla: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Måste lagen bli tydligare när det gäller psykisk misshandel? Vi har frågat riksdagspartierna! Mer

Nästan var fjärde ung kvinna har blivit utsatt för våld i nära relation, och den vanligaste formen av våld är just psykisk misshandel. Där fysiskt och sexuellt våld finns, förekommer även inslag av kränkningar, hot och utpressning. Men det psykiska våldet är subtilt och svårt att komma åt, så behöver straffskyddet stärkas? Redan idag kan vissa delar av det psykiska våldet gå under olaga hot, ofredande eller olaga tvång, vilket är straffbart.

Men andra typer av kränkningar får inte plats i dagens lagstiftning. I början av augusti i år presenterades en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Den föreslår att ett särskilt brott mot psykisk våld ska införas, och att förolämpning ska kunna ingå i brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Om detta sker, kan en lag träda i kraft den 1 januari 2024. Men vad tycker partierna om det?