in

Kartläggning: Så står partierna i abortfrågan – och så röstar de i EU-parlamentet

abort
Bildkälla: Unsplash

USA är på väg att häva den grundlagsskyddade aborträtten och på en del håll i Europa syns liknande tendenser. Men är rätten till fri abort helt ohotad i Sverige? Var står partierna i frågan om vårdpersonal ska få säga nej till att utföra aborter? Och hur har svenska ledamöter röstat i EU-parlamentet om frågor som rör abort? Vi har kartlagt. Mer

Härom veckan läckte ett 98 sidor långt dokument från USA:s Högsta domstol – ett dokument som avslöjar att majoriteten av domarna vill häva den grundlagsskyddade aborträtten i landet. Istället ska det vara upp till varje delstat att själva besluta i frågan.

– Det skulle vara förödande, för upp till hälften av USA:s delstater skulle komma att begränsa aborträtten då, mycket mer än vad den är idag, säger Martin Candell som är jurist på RFSU.

Så sent som i september förra året klubbades en lag igenom i Texas som innebär totalförbud för abort efter graviditetsvecka 6 (alltså så pass tidigt att det kan vara svårt för den gravida kvinnan att ens veta att hon väntar barn). Lagen stred mot den grundlagsskyddade aborträtten, men stoppades ändå inte av Högsta domstolen. Det ledde till att andra delstater, som Idaho och Oklahoma, tog efter.

Efter det läckta HD-dokumentet, och i ett försök att skydda kvinnans rätt till sin egen kropp, lade Demokraterna fram ett lagförslag som var tänkt att säkra en nationell rätt till abort. Men förslaget röstades ner i senaten.

Livia Oláh är universitetslektor i sociologi och har forskat om familjetyper och familjebildning i Europa, men också om jämställdhet i EU. Hon menar att det som händer i USA inte är en enskild företeelse.

– För några år sedan ändrade de abortlagen i Polen. Tidigare hade de en väldigt liberal abortlag, men nu har de en av de strängaste abortlagarna i Europa. Det visar hur mycket politik kan påverka just abortlagstiftningen och det är därför viktigt att vi värnar om aborträtten.

I början av 2021 drev Polen igenom en ny lag som i princip förbjuder abort helt och hållet. Numera tillåts det bara vid våldtäkt, incest eller om kvinnans liv är i fara. I Malta råder totalförbud mot abort och i Finland måste du alltid ange ett skäl till varför du vill göra abort – vilket i sin tur måste godkännas av två läkare.

Finns det en risk att fler länder inom EU tar efter det som händer i USA?

– Nej, USA har alltid haft en märklig inställning till abort. Vi har en helt annan logik i Europa än vad USA har. Men samtidigt kan man säga att de krafter i enskilda europeiska länder som är emot abort kan få ytterligare ett argument att hänvisa till. Men jag räknar inte med att det blir någon större förändring i Europa.

Vad är det som gör att Polen gått från ett land med liberal abortlagstiftning till en mer restriktiv?

– Vi vet att kyrkan och religionen spelar en viktig roll i det polska samhället, och kyrkan får också mer och mer inflytande i enskilda sakfrågor, så som abortfrågan.

EU tar ställning för aborträtten – så röstade svenska politiker i frågan

Sommaren 2021 röstade EU-parlamentet igenom en rapport som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det var en omfattande rapport om allt från hbtq-personers rättigheter till allas rätt till assisterad befruktning. Aborträtten var en del av den, där EU tog ställning för kvinnans självbestämmande i reproduktiva frågor.

Resultatet efter omröstningen blev 378 ja-röster, 255 nej-röster och 42 avstod från att rösta. Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet, och samtliga partier som sitter i Sveriges riksdag är representerade. Så här röstade de i frågan:

 • Socialdemokraterna har fem mandat och samtliga röstade för rapporten.
 • Moderaterna har fyra mandat, och tre röstade för att rapporten skulle klubbas igenom. Den fjärde närvarade inte på mötet den dagen.
 • Sverigedemokraterna har två mandat i parlamentet, båda la ner sina röster och röstade alltså varken för eller emot. En tidigare sverigedemokrat, som lämnade partiet i mars 2022 efter att ha dömts för sexuellt ofredande, sitter kvar i EU-parlamentet men utan partibeteckning. Han la också ner sin röst i rapportomröstningen i somras.
 • Miljöpartiet har tre mandat och samtliga röstade för rapporten.
 • Kristdemokraterna har två mandat. En röstade för att rapporten skulle gå igenom, den andra närvarade inte på mötet.
 • Centerpartiet har två mandat och båda rösade för rapporten.
 • Vänsterpartiet har en ledamot i parlamentet, och hon röstade för rapporten.
 • Liberalerna har en ledamot i parlamentet och hon röstade för att rapporten skulle klubbas igenom.

Även om enskilda medlemsländer inom EU beslutar om sin egen abortlagstiftning, menar Livia Oláh att man kan föregå med ett gott exempel, vägleda och på så sätt påverka hur det ser ut i andra länder inom EU.

– Genom att vi har framstående lagstiftningar både vad gäller familjeangelägenheter i allmänhet och att vi fick fri abort redan i mitten av 70-talet, anses Sverige av många vara ett föregångsland.

Vad betyder det att rapporten röstades igenom?

– Det var en stor framgång att rapporten röstades igenom, det var en väldigt viktig markering.

Livia Oláh kan inte uttala sig om varför enskilda ledamöter valt att lägga ner sina röster, och alltså varken röstat för- eller emot rapporten. Men hon säger att det generellt sett kan handlat om att man inte håller med, eller att det finns en konflikt mellan vad man själv tycker och vad den allmänna partilinjen är.

– De som lägger ner sin röst kan handla om att man personligen inte håller med om vad som sägs i rapporten, eller om partiet man representerar har en viss övertygelse i frågan men att man själv inte håller med partilinjen, då kanske man istället väljer att lägga ner sin röst.

1
Bildkälla: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

RFSU: ”Stödet för aborträtten i Sverige har aldrig varit så starkt som nu”

RFSU arbetar med frågor som rör sexualitet, aborträtt och familjepolitik. De har ett stort upplysande arbete i till exempel skolor, på fängelser och på festivaler – men de gör också ett påverkansarbete, där de pratar med politiker, makthavare och myndigheter som bestämmer i frågor RFSU engagerar sig i. Martin Candell som är jurist på organisationen menar att det är en viktig signal att rapporten röstades igenom.

– Det är bra som en signal, att det finns en stor enhet och opinion i de här frågorna. Att EU-parlamentet kunde visa att det finns en majoritet för det här var viktigt.

Martin Candell tror att utvecklingen i USA kan påverka omvärlden, till exempel att abortmotståndare i några delar av världen får en boost och lite vind i seglen.

– Men i Sverige säger samtliga partier att de står bakom abortlagstiftningen, även om det finns enskilda ledamöter som då och då motionerar på ett annorlunda sätt och vill inskränka aborträtten, och vissa partier har en annan historia, så tror jag att stödet för aborträtten i Sverige aldrig varit så starkt som det är nu.

Men Martin menar att även om aborträtten är väldigt stark i Sverige, är det inget att ta för givet.

– Opinion flyttas ju hela tiden, för ett halvår sedan fanns det en majoritet emot Nato, nu finns det en majoritet för Nato. Så det är mycket som kan hända och påverka, man kan aldrig ta aborträtten för given, säger han och tillägger:

– Ibland är det ju väldigt långt i från att en fråga finns i den offentliga diskussionen till att man ändrar lagarna, men ibland kan det gå väldigt fort. Så om man tycker att en fråga är viktig gäller det att vara på sin vakt och inte sluta arbeta för den även om det känns som att man vunnit för stunden. Just nu känner vi att vi har ett starkt stöd för det här, men det betyder inte att vi kan ta det för givet i all framtid.

Sverige ett steg närmare hemaborter

I slutet av april i år fick regeringen i uppdrag att utreda om kvinnor ska få möjlighet att göra hela aborten i hemmet. Ett förslag som RFSU i allra högsta grad varit delaktiga i, som tillsammans med Svenska barnmorskeförbundet, Vårdförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi drivit frågan. I riksdagen är det Moderaterna som lagt fram förslaget.

Martin Candell menar att när lagen skrevs om att abort ska utföras på sjukhus och av läkare var alla aborter lika med kirurgiska ingrepp. Så ser det inte ut idag – enligt Socialstyrelsen var 96 procent medicinska aborter år 2020. RFSU menar därför att det ska finnas större möjligheter att göra sin abort i hemmet för de som vill.

– Vi tycker det är viktigt att man får välja själv. För de som känner att de vill göra abort på sjukhus så ska den möjligheten finnas kvar, men undersökningar visar att människor ser väldigt olika på sin abort och upplevelserna av personers aborter är ganska olika, säger han och fortsätter:

– Det kan vara att man bor väldigt långt från ett sjukhus och tycker det är smidigare att ha sjukvårdskontakten per videosamtal eller att man gjort en abort förut, vet vad som kommer att hända och känner sig tryggare med att göra det hemma.

Kartläggning: Så tycker partierna i abortfrågan

I Sverige gäller fri abort fram till och med graviditetsvecka 18. Om du av någon anledning behöver avbryta gravidteten efter den här tiden behöver du ange särskilda skäl och får tillstånd från Socialstyrelsen. Som regel beviljas inte aborter efter vecka 22, men undantag gäller om kvinnans liv är i fara. Då kallas det dock inte för abort, utan för ”avbrytande av havandeskap” och man försöker rädda barnet om det är möjligt.

Samtliga partier i Sveriges riksdag står bakom den svenska abortlagstiftningen. Men vad står det i motioner, alltså förslag, som enskilda ledamöter och representater för partierna lämnat in till riksdagen de senaste åren? Skiljer sig åsikterna från den officiella partilinjen? Vi har gått igenom partiernas ståndpunkt i abortfrågan – men också vad representanter för partierna motionerat i riksdagen.

Statistik över abort i Sverige 2020:

 • 85 procent av alla abort skedde innan graviditetsvecka 9
 • 60 procent utfördes före graviditetsvecka 7
 • 96 procent var medicinska aborter
 • Cirka en procent utfördes efter vecka 18
 • Totalt utfördes cirka 34 600 aborter

Källa: Socialstyrelsen

Socialdemokraterna: “Inget behov av att ändra den nuvarande abortlagen”

Socialdemokraternas hemsida går att läsa att “de tycker att den nuvarande abortlagstiftningen som Sverige haft sedan 1975 fungerar väl” och att de i dagsläget inte ser några behov att ändra den. Men i en motion från 2021, skriven av socialdemokraten Anna Vikström, föreslår hon att specialistutbildade barnmorskor ska få skriva ut läkemedel för medicinsk abort: “barnmorskor måste alltför ofta kontakta läkare för att få recept utskrivna, istället för att kunna förskriva själva. Det leder till väntetid för patienterna och onödigt dubbelarbete för både läkare och barnmorskor.” Nyligen vände de i frågan om det ska vara möjligt att göra hemaborter, vilket regeringen nu fått i uppdrag att utreda.

Moderaterna: “Abortmedicin ska kunna hämtas ut på apotek”

Moderaterna vill stärka aborträtten, bland annat genom att utöka möjligheten att utföra abort i hemmet. Det är dem som ligger bakom det förslag som nu ska utredas av regeringen. I en motion från 2021 går det att läsa att “det skulle med lagändringar vara möjligt för kvinnor att efter konsultation hämta ut sin abortmedicin på apotek. Idag måste fortfarande alla aborter i Sverige genomföras på sjukhus. Detta trots att hemmet kan upplevas vara en betydligt tryggare miljö.”

Det finns idag möjlighet att göra medicinsk abort i hemmet, men först efter att du tagit den första omgången tabletter på sjukhuset. Moderaterna vill också utreda om specialiserade barnmorskor ska tillåtas utföra medicinsk abort, samt ge Socialstyrelsen i uppdrag att lägga förslag på en tidsgaranti för aborter för att minska risken att behöva vänta på att få göra abort. 

Sverigedemokraterna: “Se över gränsen för sena aborter”

På Sverigedemokraternas hemsida går det att läsa att de, precis som övriga partier, står bakom den svenska abortlagstiftningen om fri abort fram till graviditetsvecka 18. Det är en relativt ny hållning inom Sverigedemokraterna, som fram till för tre år sedan ville sänka den gränsen till 12 veckor. Samtidigt som de ändrade abortpolitik 2019 slutade de också driva frågan om samvetsfrihet, alltså att vårdpersonal ska få säga nej till att utföra aborter. 

Under 2021 har ett antal motioner som berör just ämnet abort lämnats in från SD-ledamöter i Sveriges riksdag. En, skriven av Julia Kronlid, handlar om att Sverigedemokraterna vill att den övre gränsen för abort ska ses över, alltså de aborter som kan ske upp till vecka 22. Detta eftersom de menar att den medicinska utvecklingen gått framåt och att det finns exempel på foster som överlevt utanför livmodern i graviditetsvecka 21. I motionen går det att läsa “mot bakgrund av att barn kunnat räddas till livet som förlösts i vecka 21 är det mycket komplext och svårt att avgöra huruvida det sker aborter av fullt livsdugliga foster eller inte.”

En annan, också skriven av Julia Kronlid, handlar om att man vill satsa på att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter, exempelvis genom att ge information om tänkbara stödinsatser. Vidare går det att läsa att: “möjligheten till abort som en sista utväg finns är viktigt, men det kan också inne­bära stor påfrestning både fysiskt och psykiskt, beroende på många faktorer.”

En tredje motion från sverigedemokrater i riksdagen handlar om att man vill ta fram en handlingsplan för att förebygga ofrivilliga graviditeter och ta fram förslag på åtgärder för att minska sena aborter.

Centerpartiet: “Förbättrad rådgivning av preventivmedel”

Centerpartiet menar att abortlagstiftningen är en rättighetslag och tycker inte att “sjukvårdspersonal genom så kallad samvetsfrihet ska kunna vägra att utföra en abort som kvinnan enligt lag har rätt till.” De vill arbeta för att minska antalet aborter genom subventionerade preventivmedel och stödsamtal. De vill också arbeta för rätten till abort i hela världen, att utländska kvinnor som kommer hit ska ha samma rätt att göra abort som svenska medborgare. 

I en motion från 2019 betonar de vikten av förbättrad rådgivning vid  preventivmedelsanvändning: “i de åldrar där fertiliteten är hög används ofta metoder som inte i tillräckligt hög grad skyddar mot oönskad graviditet eller som fungerar i den livssituation man befinner sig i.”

2
Bildkälla: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

Vänsterpartiet: “Aborträtten får inte krympas när foster kan räddas tidigare”

Vänsterpartiet hemsida skriver de att “i framtiden kommer kanske läkarvetenskapen kunna rädda foster tidigare än idag. Det får inte betyda att aborträtten krymps.” De menar också att Sverige aktivt måste arbeta för flickor och kvinnors rättigheter utanför Sveriges gränser.

I en motion från 2021 skriver de att: “mot bakgrund av det växande hotet mot kvinnors rättigheter och inte minst mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) från konservativa och patriarkala krafter som är på frammarsch runt om i världen behöver detta prioriteras ännu högre i Sveriges feministiska utrikespolitik.”

Kristdemokraterna: “Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer”

Även Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska antalet oönskade graviditeter: “både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer” går det att läsa på deras hemsida. De tycker också det är viktigt att gravida erbjuds hjälp “så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet.”

I en omfattande motion från 2021, skriven av bland andra Ebba Busch, går det att läsa att partiet inte vill införa någon lagstiftning runt samvetsfrihet för vårdpersonal, men man hänvisar till Europakonventionen och FN:s deklaration och menar att “hur konventionens stadganden av samvetsfrihet ska uppnås bäst löses lokalt på arbetsplatsen”. De menar att arbetsgivare ska  “skapa förutsättningar för att anställda med svåra samvetsbetänkligheter inte tvingas delta”. Men tillägger att hälso- och sjukvårdslagen står över personalpolicy. 

I samma motion betonas också vikten av att inga aborter beviljas så sent i graviditeten att foster antas ha en möjlighet att överleva: “Trots att vår lagstiftning tar fasta på fostrets möjlighet att överleva vittnar vårdperso­nal om att det ändå förekommer att aborter görs i ett så sent skede att lagen riskerar att överträdas eller till och med överträds”. 

Liberalerna: “Det andra kallar för samvetsfrihet är vårdvägran”

Liberalerna vill också arbeta för att undvika oönskade graviditeter, och menar att tillgängligheten till preventivmedel är en viktig del i detta. I en motion från 2020 tar Liberalerna avstånd från samvetsfrihet för vårdpersonal: “abort tillhör de få sjukvårdande behandlingar som vissa anser att personalen ska kunna vägra att ge en patient trots att hon efterfrågar och har rätt till den. Vi säger bestämt nej till en sådan utveckling. Kvinnans rätt till abort går i alla sammanhang före vårdpersonalens privata uppfattningar – allt annat ger utrymme för godtycke och otrygghet. Det andra kallar för samvetsfrihet inom vården ska heta vårdvägran.”

På Liberalernas hemsida går att läsa att de vill att Sverige ska vara pådrivande för rätten till abort i internationella sammanhang och att EU-medborgare som inte får göra abort i sitt hemland ska få göra det i ett annat EU-land.

Miljöpartiet: “Kostnadsfria preventivmedel till unga är en viktig insats”

Miljöpartiets hemsida lyfter de att det sedan 2007 är tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige under samma förutsättningar som för svenska kvinnor. “Många förhindras dock av höga sjukvårdskostnader. För att möjliggöra en verklig tillgång till abort vill vi öppna upp för subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.”

I en motion från 2020 skriver ledamöter från Miljöpartiet att de värnar aborträtten: “Detta är särskilt viktigt i en tid då högerextrema åsikter sprider sig och kvinnans rätt till sin egen kropp ifrågasätts” och tillägger att kostnadsfria preventivmedel till unga är en viktig insats för en god sexuell och reproduktiv hälsa.