in

Permittering införs till följd av coronaviruset – vad innebär det?

Regeringen inför permittering i samband med coronaviruset
Regeringen inför permittering i samband med coronaviruset

Nu inför regeringen korttidspermittering till följd av coronavirusets spridning. Men vad innebär det egentligen? Mer

Den ekonomiska krisen till följd av coronavirusets spridning är ett faktum. Många företag har tvingats säga upp personal och en bransch som drabbats särskilt hårt är hotell- och restaurangbranschen. I ett nytt krispaket, som kan omfatta upp mot 300 miljarder kronor, inför regeringen därför korttidspermittering. Är det ett nytt ord för dig också? Här kommer en förklaring!

Enkelt förklarat: vad innebär korttidspermittering?

  • De anställdas arbetstid ska kunna minskas ned till 40 procent av den normala arbetstiden (för att företagen ska kunna spara in på lönekostnader). För en som jobbar 40 timmar i veckan kan arbetstiden minskas till 16 timmar i veckan.
  • Du som anställd kan ändå få ut 90 procent av din lön, då staten lovar att gå in och betala resterande belopp.
  • De nya reglerna börjar gälla den 16 mars och kommer fortsätta gälla resten av 2020.

Så med andra ord – medan det är lite göra på restaurangen eller hotellet kan företagen använda sig av det nya systemet för att slippa säga upp personalen.

Vad innebär korttidspermittering för dig som är anställd?

Är du tillsvidareanställd på ett företag som vill använda sig av systemet gäller detta för dig – alltså att du kan få ut 90 procent av din lön trots att du minskar din arbetstid. Det gäller även för dig som är deltidsanställd och visstidsanställd. Undantag kan förekomma om du nyligen blivit anställd på ett företag.

– De som inte omfattas av de nya reglerna är de som jobbar extra, alltså som rings in vid behov, säger Malin Ackholt som är förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

permittering i samband med coronaviruset
Bild: Shawn Ang / Unsplash

Det här innebär regeringens nya krispaket

Förutom korttidspermittering, som presenterades i samband med krispaketet måndagen den 16 mars, meddelade regeringen även att staten, under de två kommande månaderna, tar över de fulla sjuklönekostnaderna från företagen under de två första veckorna. Detta då det är viktigt att de som känner minsta lilla förkylningssymtom stannar hemma från arbetet.

Företagen kommer också ha möjlighet att låna pengar av staten på så sätt att de kan vänta med att betala arbetsgivaravgifter och andra skatter under de tre närmsta månaderna. Svenska företag kommer även kunna få tillbaka skatt som betalats in efter den 1 januari 2020.