in

Ordlista: 13 ord relaterade till kriget i Ukraina – och vad de betyder

ord
Bildkälla: Sven Brandsma/Unsplash

Försöker du följa med i krigsrapporteringen just nu, men tycker det är svårt att hänga med bland alla olika ord och begrepp? Vi reder ut! Mer

För att hänga med i vad som händer i Ukraina just nu är det viktigt att förstå vad alla ord och begrepp betyder. Därför förklarar vi några som du säkert har sett i nyhetsrapporteringen den senaste tiden:

 1. Annektera
 2. Civilförsvar
 3. Humanitär katastrof
 4. Hybridkrig
 5. Höjd beredskap
 6. Invasion
 7. Krisberedskap
 8. Kärnvapen
 9. Militärt försvar
 10. Nato
 11. Oligark
 12. Sanktioner
 13. Totalförsvar

Annektera

Att annektera är att orättmätigt ta en del av en annan stats område, exempelvis genom våld.

Civilförsvar eller civilt försvar

Civilförsvaret är en del av Sveriges totalförsvar (se förklaring längre ner i ordlistan). Det civila försvaret omfattar hela samhället, och innebär att aktörer så som statliga myndigheter, kommuner, regioner och frivilligorganisationer måste samverka för att skydda civilbefolkningen. Den andra delen av totalförsvaret är det militära försvaret (se förklaring längre ner i ordlistan).

Humanitär katastrof

En katastrof för mänskligheten, en tragisk händelse som slår hårt mot människorna i ett visst område.

Hybridkrig

Ett hybridkrig är när ett krig förs utan någon typ av väpnad konflikt, utan istället genom exempelvis desinformation och cyberattacker.

Civilförsvar
Bildkälla: Unsplash

Höjd beredskap

Om man behöver stärka Sveriges förmåga att försvara sig kan man behöva höja beredskapen. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Om någonting skulle hända som gör att delar av eller hela totalförsvaret (se förklaring längre ner i ordlistan) behöver mobiliseras höjs beredskapen.

Invasion

Invasion innebär att ett land, genom militära angrepp, tar sig in i ett annat lands område i syfte att ockupera och invadera. 

Krisberedskap

Hur stor är Sveriges förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer? Det beror på vilken krisberedskap vi har. Syftet är att värna befolkningens liv, säkerhet och hälsa om det skulle ske en kris i landet.

Kärnvapen

Kärnvapen är det mest kraftfulla vapen som finns, och namnet är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi.

Militärt försvar

Det militära försvaret utgör, tillsammans med civilförsvaret (se förklaring längre upp i ordlistan), Sveriges totalförsvar (se förklaring längre ner i ordlistan). Det militära försvaret består av Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet och en rad myndigheter vars huvuduppgift är att stödja det militära försvaret. Det är Försvarsmakten som skydda Sveriges gränser och vårt territorium.

militär
Bildkälla: Unsplash

Nato

Nato är en militär allians mellan ett 30-tal länder i Europa och Nordamerika. Du kan läsa mer om Nato här.

Oligark

Oligark är ett politiskt begrepp och betyder ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till stora kapital eller ärvd titel.

Sanktioner

Sanktioner är ett annat ord för bestraffning. Sanktioner mot ett land eller en stat innebär att andra länder begränsar landets handlingsfrihet. Exempelvis har flera länder riktat sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Totalförsvar

Totalförsvaret är Sveriges totala försvar, alltså alla verksamhet som krävs för att förbereda landet för krig. Totalförsvaret består av två delar – militärt försvar och civilt försvar. Du hittar förklaringen till båda begreppen längre upp i ordlistan.