in

Ont om platser på BB – nyförlösta skickas hem efter 6 timmar

bilddragar
Bildkälla: Craig Pattenaude / Unsplash

Hög arbetsbelastning, platsbrist och stressade barnmorskor. I ett försök att lösa krisen på Östra sjukhusets förlossningsavdelning i Göteborg under sommaren införs nu nya riktlinjer för att fler föderskor ska kunna skickas hem tidigare. Men liknande regler gäller redan på flera håll runt om i landet.

– Att behöva omvärdera vården baserat på att det är alldeles för få barnmorskor i tjänst, att kompetensen är får låg och för få är i tjänst på sommaren, att man måste basera vården på det, det är tragiskt. Så ska vi inte behöva jobba i Sverige, säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot på Vårdförbundet. Mer

Nyligen rapporterade SVT Väst att det införs nya riktlinjer på Östra sjukhuset i Göteborg. I ett brev skriver verksamhetsledningen på Obstetriken Östra att målet är att 30 till 40 procent ska gå hem på det som kallas ”Trygg hemgång”. I praktiken innebär det att fler föderskor ska skickas hem sex timmar efter förlossningen, även de som tidigare klassats som riskgrupper enligt sjukhuset, så som personer med risk för blodpropp eller blödning.

De nya riktlinjerna har mött kritik på sociala medier. Under P3 Nyheters instagraminlägg om Östra sjukhusets regler finns nära 400 kommentarer, och de flesta är kritiska. Konton frågar sig vad vi får för våra skattepengar, några skriver att det är ”katastrof”, ”ovärdigt” och att beslutet är ”under all kritik”. Liknande reaktioner går att hitta på Twitter i samband med att nyheten delats.

Men enligt Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot på Vårdförbundet, är trygg hemgång, eller tidig hemgång som det ibland kallas, något man använder sig av i många delar av landet och har gjort under lång tid. Hon menar snarare att Östra sjukhuset i Göteborg varit sena på bollen.

– Även om man tänker att Östra sjukhuset tar fram det här lite senare än andra, och att det egentligen inte är något kontroversiellt om man jämför med flera andra delar av Sverige, så har man skyndat på det på grund av den otroliga bemanningsbrist man faktiskt har.

Åsa Mörner tycker att det istället borde vara ett erbjudande att kunna gå hem tidigt efter en förlossning om man vill. Att det behöver finnas en möjlighet att erbjuda trygghet, och att man också ska kunna komma tillbaka till avdelningen om man känner att det behövs. Att det ser ut som det gör beror enligt henne på att vården är underfinansierad – och att priset betalas av de anställda, men också av de gravida, födande och nyförlösta. Hon menar att så länge det ser ut som det gör kommer vi aldrig att kunna få en vård som baseras på vad patienterna har för behov.

– Enda anledningen till att man kan hålla ihop en någorlunda vård i vissa delar av landet är att den befintliga personalstyrkan säljer semesterveckor, går in och jobbar övertid och täcker upp med extrapass. Det är det som blir en ohållbar situation, för vilken människa orkar jobba på det sättet år ut och år in? Och blir vården bra då?

Åsa Mörner menar att även om nya riktlinjerna är baserade på läkarnas medicinska bedömningar, och att vi måste förlita oss på att de har kompetensen som krävs för att ta den här typen av beslut, uppstår ändå problem när vården inte är personcentrerad. Hon menar att vårdpersonal måste ha både tid och möjlighet att kunna göra individuella bedömningar.

– Det får inte vara så snävt i bemanningen att man inte hinner göra den bedömningen och det får inte vara så lite platser så man inte kan säga att en nyförlöst behöver stanna kvar.

bild 3
Bildkälla:  Solen Feyissa / Unsplash

Så som nyförlöst kan alltså bli hemskickad sex timmar efter förlossningen om det inte finns något medicinskt behov att få stanna kvar, trots att man gärna vill stanna kvar?

– Ja, rent krasst kan man bli det, just på grund av att det inte finns några platser. Sen är det så här att barnmorskor gör ju en bedömning, och skulle man då känna själv att den här nyförlösta måste stanna kvar då accepterar man inte att den personen skickas hem. Men det är klart att det blir en svår balans när man står där med så pass få platser att spela med. Asså hur gör man? För man kan ju inte placera personer i korridoren.

Hur tycker du det fungerar i praktiken?

– Det blir nog väldigt tufft, och det blir det nog i många delar av landet. Det är det som är den stora bristen, det finns inget utrymme för personcentrerad vård och det finns alldeles för lite platser. Man har inte förutsättningar att göra individuella bedömningar. Bemanningsläget är ju riktigt tufft.

Östra sjukhuset: ”Trygga med att införa detta inför sommaren då det är ont om platser”

I ett mejl till VeckoRevyn svarar Östra sjukhuset på våra frågor om de nya riktlinjerna. De menar att det alltid görs en individuell bedömning innan någon skickas hem.

– Det är viktigt att de nyblivna mammor som erbjuds eftervård i öppenvården känner sig trygga i att lämna sjukhuset och att de har gott stöd hemma. De har dygnet runt möjlighet att kontakta sjukhuset för råd och stöd. Barnmorskan finns bara ett telefonsamtal bort.

Varför görs de här förändringarna nu?

– Vi har sedan tidigare erbjudit även förstföderskor vård efter förlossning i hemmet med stöd av barnmorskor på BB-mottagningen. Under pandemin valde många att gå hem och det gick bättre än de flesta familjer kanske hade förväntat sig. Det gör att vi nu känner oss trygga i att införa detta bredare inför sommaren då det dessutom är ont om platser på BB.

De menar att riktlinjerna är i enlighet med de nationella riktlinjerna för förlossningsvård, och att det är samma riktlinjer för trygg hemgång för alla, men att de erbjuder tidigare telefonkontakt för de förstföderskor som önskar det.

– Att förstföderskor är just förstföderskor är ytterligare en parameter som vi tar hänsyn till i bedömningen av vilka patienter som kan bli aktuella för trygg hemgång.

Varför anses de som tidigare tillhört en riskgrupp, till exempel personer med risk för blodpropp, inte vara en riskgrupp längre? Är det säkert att skicka hem dessa personer sex timmar efter förlossningen?

– Det är bara friska föderskor med friska barn som kan bli aktuella för trygg hemgång.

Det är inte bara regler om tidig hemgång som ingår i de nya riktlinjerna – från och med i sommar gäller också nya regler för igångsättning. Östra sjukhuset har tidigare haft som policy att de som går över tiden ska sättas igång innan vecka 41, men nu under sommaren har det kravet tagits bort.

– Studier visade fördelar med igångsättning för förstföderskor i vecka 41 och de prioriteras för igångsättning. Omföderskor har inte samma risk och därför har vi nu bestämt att de kan vänta några dagar. Vi följer de nationella riktlinjerna med målet att de ska ha fött före vecka 42.

Finns det något ni vill säga till oroliga föderskor i göteborgsområdet?

– Alla våra patienter som föder barn erbjuds efterföljande BB-vård, antingen inom slutenvård på en BB-avdelning eller inom öppenvården på vår BB-mottagning respektive amningsmottagning. Vi vill att alla patienter ska känna sig trygga med den vård som erbjuds oavsett om man vårdas inom slutenvården eller öppenvården. Vi stöttar alla under första levnadsveckan och man kan när som helst ringa till sjukhuset för råd och stöd. Barnmorskan är bara ett telefonsamtal bort.

bild 2
Bildkälla: y Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

Riktlinjer om tidig hemgång sedan 1990 på förlossningen i Uppsala

På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedriver de BB-vård i hemmet sedan 1990. Enligt Hanna Wærnér, biträdande verksamhetschef för kvinnosjukvården i Uppsala, innebär det att friska kvinnor med friska barn som haft en normal förlossning kan gå hem direkt från förlossningen utan att ligga på BB. Minsta tid de måste stanna är sex timmar. I ett mejl till VeckoRevyn skriver hon att de har tydliga riktlinjer för båda mor och barn när det gäller vilka som får gå hem direkt från förlossningen.

– Rent statistiskt har det varierat lite hur stor andel som gått hem direkt från förlossningen men sista året har vi legat på ungefär 22 procent. Som mest har vi legat mellan 30 till 35 procent men brist på vårdplatser på förlossningen har gjort att det inte alltid finns plats för familjerna att stanna 6 timmar utan man behöver platsen till födande och då får familjen åka till BB vilket de kan göra redan 2 timmar efter förlossningen. I dessa fall blir familjen i regel kvar lite längre men går oftast hem dagen efter, cirka 12 till 36 timmar efter förlossningen.

Efter det kontaktar en barnmorska familjen per telefon dagligen fram till fem dagar efter hemgång då barnet kommer på återbesök.

– När behov finns gör barnmorskan även hembesök och familjerna får i genomsnitt drygt ett hembesök per familj under vårdtiden. BB-vård i hemmet erbjuds inte bara de som går hem direkt från förlossningen utan alla som skrivs ut inom 72 timmar efter förlossningen, vilket motsvarar ungefär 80 procent av patienterna. En viktig förutsättning för att hemgång direkt från förlossningen ska fungera är att familjerna är väl informerade och förberedda så att de är trygga med vårdformen. Då vi haft den i så många år är den välkänd i länet och barnmorskorna på barnmorskemottagningarna gör ett stort jobb med att förbereda de blivande föräldrarna under graviditeten, även för BB-vård i hemmet.