in

Studie visar: Mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren

kvinnor
Bildkälla: Martino Pietropoli / Unsplash

Mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren – och mer än hälften av alla kvinnor uppger att de blivit utsatta för våld av en man. Det visar en ny studie från Roks och Örebro universitet. Mer

En ny studie från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Örebro universitet visar att mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren. 55 procent av alla kvinnor som deltagit i studien uppger att de utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag, och hela 80 procent av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man. Det här den första studien i sitt slag på över 20 år, och resultaten visar klart och tydligt att våldet har ökat.

– Vi ser att våldet inte har minskat, trots extremt mycket politiskt tal om frågan under dessa 20 år. Vi ser mer rapporterat sexuellt våld och att unga kvinnors utsatthet har ökat. Vi ser också att våld utövas i alla möjliga relationer och på alla möjliga arenor. Det ger en dyster bild, minst sagt, av att växa upp till kvinna i Sverige. Hur är det möjligt att detta får fortgå?, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand i ett pressmeddelande.

Nästan hälften utsatta för våld i nära relation

Nära hälften (45 procent) av alla kvinnor har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med, men att bli utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner förekommer också i hög utsträckning. 10 procent uppger att de blivit utsatta av en man de just nu lever ihop med, och nästan 40 procent av en tidigare make eller sambo.

Studien visar också att en våldsam relation kan bli farlig för de kvinnor som lämnar relationen. 37 procent uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld och sexuella övergrepp av en våldsam man efter separationen.

– Fler än var tredje kvinna som lämnat en våldsam relation fortsätter att utsättas för våld efter separationen. Inte sällan sker det vid tillfällen då kvinnan tvingas lämna över barnet för umgänge med pappan. Vilket oerhört misslyckande av samhället!, säger Jenny Westerstrand.

Så har studien gjorts:

15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen. Cirka 7000 av dem deltog i studien. Här kan du läsa mer i rapporten.