in

Ny forskning visar: Flickor tror att killar är smartare än tjejer – och det är vuxenvärldens fel

konsstereotyper

Samhällets normer har gjort att flickor så unga som sex år tror att killar är smartare än tjejer. Mer

En ny studie gjord vid New York University visar att flickor i åldern sex till sju år tenderar att tro att pojkar är smartare än vad flickor är, och att bra betyg i skolan inte har något med medfödd begåvning att göra. Det sistnämnda blir särskilt intressant eftersom flickorna bland de tillfrågade barnen sa att flickor ofta är bättre i skolan, men de verkar alltså inte värdera det lika högt och tror inte att det har med smarthet att göra.

– Redan vid en så ung ålder bortser flickor från bevis som finns framför deras ögon och baserar sin syn på vem som är väldigt, väldigt smart på helt andra saker, säger Andrei Cimpian, en av personerna bakom studien.

Flickor tror att pojkar är smartare – på grund av samhällets normer

Den delen av studien som gick ut på att undersöka vilket kön barn förknippar smarthet, intelligens och begåvning med visade att flickor från det att de fyllt sex år förknippar det manliga könet med dessa förmågor. Slutsatsen drogs efter att forskarna samlade ihop 96 barn, flickor och pojkar, mellan fem och sju år och läste en berättelse för dem om en jätteintelligent person.

Därefter bad forskarna barnen att gissa vilket kön personen i berättelsen hade. Forskarna visade också upp bilder på olika personer, både män och kvinnor, och bilder på par, både blandade och samkönade och bad barnen välja ut vilka de trodde var väldigt intelligenta. Slutligen bad forskarna också barnen att matcha olika egenskaper, som till exempel att vara ”jätte, jättesmart” med de olika bilderna.

Och resultaten är inte glädjande.

På det stora hela visade studien att flickor som är fem år gamla, i samma utsträckning som pojkar i samma ålder, förknippar sitt eget kön med begåvning. Men så fort flickorna når en ålder av sex-sju blir de mindre benägna att förknippa sitt eget kön med det. Bland pojkarna som var sex år gamla valde de en person med samma kön som de själva har som ”jätte, jättesmarta” 65 procent av gångerna, medan motsvarande siffra för flickor var 48 procent.

Slutsatsen forskarna drog av detta och de andra delarna av studien är att samhällets könsnormer, som upprätthålls av vuxna, kring vilka egenskaper som är manliga och vilka som värderas högt gör att flickor inte förknippar sig själva med intelligens och begåvning, utan istället ser det som något manligt.

Totalt deltog 400 barn i de olika studierna.