in

Nu kommer den första kvinnliga krockdockan

Namnlost 3 7
Bildkälla: Unsplash

Visste du att dagens krockdockor endast utgår från manliga kroppar? Men det blir det snart ändring på! Mer

Visste du att dagens krockdockor endast utgår från manliga kroppar? Detta trots att studier visar att kvinnor löper betydligt större risk att skadas vid trafikolyckor. Speciellt vid nackskador – där skyddas kvinnor bara hälften så bra som män.

Redan 2008 sökte Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ekonomiskt stöd för att utveckla en kvinnlig version av dockan. Men först nu, över 80 år efter att den manliga krockdockan lanserades, blir den kvinnliga krockdockan verklighet.

Källa: Expressen

Läs mer på vår instagram.