in

MUF: ”Kvinnor blir inte rikare genom att göra sig beroende av staten”

muf debattartikel
Pressbild Moderata ungdomsförbundet

DEBATT. Det är inte höjda skatter som är lösningen på den ekonomiska ojämställdheten. Höjda löner, heltid och privat sparande är det vi borde satsa på, skriver Moderata ungdomsförbundets Matilda Ekblad och Sofia Andersson i en replik. Mer

REPLIK. I en debattartikel från 8/3 menar Linn Svansbo, vice ordförande för Reformisterna, att det krävs en feministisk finanspolitik för att stärka jämställdheten i Sverige. Vi håller med. Det vi dock inte håller med om är att lösningen skulle vara att införa trötta socialdemokratiska reformer i feminismens namn.  

Enligt statistiken äger kvinnor idag bara hälften av vad män äger. 1 av 5 kvinnor uppger att de inte har råd att skilja sig, även om de skulle vilja, av oro över att inte kunna klara sig ekonomiskt. Dessutom består näringslivet endast av 36% kvinnliga chefer. Vår tids stora jämställdhetsutmaning är att kvinnor inte har samma ekonomiska frihet eller möjlighet att stå på egna ben.

Att införa en förmögenhetsskatt kommer inte leda till att kvinnor får mer pengar i plånboken, börjar äga mer eller vågar skilja sig utan att vara oroade över sin försörjning. Förslaget är bara ett försök att använda feminism som en ursäkt för att straffbeskatta inkomster ytterligare. 

På samma sätt tror vi inte att en höjning av kapitalinkomstskatten kommer att leda till ekonomisk jämställdhet. Det är visserligen sant att män i genomsnitt har högre kapitalinkomst än kvinnor. Lösningen kan dock inte vara att försvåra och skrämma bort alla som redan investerar i kapital eller funderar på att göra det, precis som förslaget skulle innebära. Vi borde istället underlätta för fler att spara och investera i kapital, inte färre.

Den största anledningen till skillnader i inkomst mellan män och kvinnor är skillnaden i arbetsinkomster. Det är alltså inte de ökade kapitalinkomsterna som är den främsta anledningen till att kvinnor har lägre inkomst. Det är istället faktorer som att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid, tar ut mer föräldraledighet och oftare jobbar inom offentlig sektor. För att på riktigt motverka lönegapet borde man fokusera på att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken, möjliggöra för fler kvinnor att jobba heltid, göra det enklare att starta företag och främja privat sparande. Inget av det här löser man genom att införa förmögenhetsskatt eller höja kapitalinkomstskatten. 

Precis som Linn Svansbo vill vi ha ett ekonomiskt jämställt samhälle där kvinnor äger mer och därigenom får frihet att forma sitt liv såsom de önskar. Vi gör dock kvinnor en otjänst, om vi istället för att göra de mer självständiga gör de beroende av staten. 

Matilda Ekeblad, Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet & Sofia Andersson, Rapportförfattare till ”Feminist och höger – Så blir svensk arbetsmarknad jämställd” och medlem i Moderata Ungdomsförbundet