in

Män med skyddad identitet får bättre stöd än kvinnor och barn

hej
Bildkälla: Martino Pietropoli /Unsplash

Män som lever under hot får bättre stöd än kvinnor och barn med skyddad identitet, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter får inte det stöd och skydd de behöver, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Kartläggningen visar att en majoritet har fått sina uppgifter läckta, att barn tvingas till umgänge med våldsamma pappor och att brister hos myndigheterna gör att våldsutsatta inte får den hjälp de har rätt till.

Men för män som lämnat kriminella miljöer, eller som är i behov av skydd för att de utsatts för hot på arbetsplatsen,  ser stödet desto bättre ut. De erbjuds till exempel terapi, skuldsanering och ett 18 månaders behandlingsprogram som betalas av socialtjänsten. 

Jämställdhetsmyndigheten föreslår nu att regeringen förbättrar stödet för våldsutsatta kvinnor och barn, så att det är klass med hjälpen som finns för män som lever under hot. 

Källor: Jämställdhetsmyndigheten, Fempers, Aftonbladet

Läs mer på Instagram.