in

Tror det eller ej – det är dina gener som bestämmer vem du blir ihop med!

sexuell attraktion

Vi vill ju gärna tro att vi själva har full kontroll över vem vi blir attraherad av, och i förlängningen kanske blir ihop – och skaffar barn – med. Men icke. Som när det gäller så mycket annat är du slav under dina gener! Mer

Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Nature är våra val av sexuell partner till stor del bestämda av våra gener, och hur dessa samspelar med en potentiell partners gener.

Sexuell attraktion

Vi människor har en viktig genetisk komponent i vårt immunsystem kallat HLA, och skaffar vi barn är det en fördel om vi gör det ihop med en person med ett HLA som är genetiskt olikt vårt eget. Det gör avkomman, alltså barnen, motståndskraftigare mot sjukdomar.

sexuell attraktion

I studien fick 254 heterosexuella par vars gener kartlades svara på en rad olika frågor. Resultatet visar att personer med olika HLA faktiskt också blir mer attraherade av varandra än personer med ett likt HLA blir. Vi pratar förstås om sexuell attraktion här.

Luktsinnet styr

Studien visar också att det är vårt luktsinne som vägleder oss till ”rätt” val av sexuell partner. Så om du gillar hur din partner luktar är ni troligtvis en bra ”match” sexuellt – och genetiskt.

sexuell doft

En liten brasklapp dock – det finns en risk för att hur vi uppfattar vår partners lukt till viss del påverkas av våra känslor. Så om du är kär i en person ökar troligtvis chansen, eller kanske risken i detta fall, att du uppfattar hens doft som attraherande. Genetiken rår alltså inte för dina känslor, skönt va.

Vi är som djuren

Forskarna som utfört studien antar, även om det återstår att bevisa, att barn till par som har ovanligt olika HLA också får ett ovanligt starkt immunförsvar. Det sambandet har man nämligen kunnat belägga i djurens värld. Och det skulle såklart logiskt förklara varför vi attraheras av personer med annorlunda HLA än du själv har.

djuriskt sex