in

Svenska studenter går back varje månad

studentbudget drag

En svensk student går back med i genomsnitt 285 kronor varje månad. Det visar Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) årliga studentbudget.

Mer

I år höjdes studielånet med 944 kronor i månaden för Sveriges studenter. Dock räcker det inte till för att studenterna ska få ekonomin att gå ihop, menar Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Och hon tycker att det är oroväckande att studenterna fortfarande går back, trots större skulder. 

– Balansen mellan lån och bidrag har blivit alldeles för skev och trots höjningen så räcker inte pengarna till. Man lägger över en mycket större risk på individen och förflyttar den från samhället, vilket studenterna inte märker av förrän de måste börja betala tillbaka, säger hon.

SFS har gjort en uträkning där de uppskattar studenters totala månadskostnad till 10 233,50 kror. Då är allt inräknat – från hyra och kursmaterial till mat och hygienprodukter. Idag är CSN:s lånedel på 7120 kronor och bidragsdelen på 2828 kronor. Alltså är maxbeloppet från CSN 9948 kronor per månad. En snabb uträkning visar då att man som student, även om man tar fullt belopp från CSN, går minus med 285,50 kronor varje månad. 

Rebecka Stenkvist tycker att höjningen på 944 kronor i lånedelen gjort skillnad, men menar att det är otillräckligt. Hon vill att frågan prioriteras högre av politikerna.

Vad säger ni alla studenter? Får ni budgeten att gå ihop varje månad?

linnea byline ny