in

Stör du dig på människor som smaskar? Då kan du vara ett geni

smaskar

Att man blir tokig på småljud kan vara ett tecken på att man är ett kreativt geni. Det menar forskare vid Northwestern University i USA i en ny studie. Mer

I studien lät forskarna 100 personer under tidspress svara på frågor om hur de skulle hantera olika osannolika situationer. De fick sedan fylla i ett frågeformulär där de skulle ange sina kreativa prestationer i kategorier som bildkonst, vetenskapliga upptäckter och kreativt skrivande.

Resultatet visade att de deltagare som hade gett de mest kreativa svaren i testet också var de som var mest känsliga för ljud under tiden de arbetade,skriver The Telegraph. Forskarna menar att det pekar på att oförmågan att filtrera bort sinnesintryck kan hänga ihop med att vara kreativt begåvad.

Studien hänvisar också till att kända kreativa genier som Charles Darwin, Anton Chekhov och Marcel Proust hade svårt för ljud när de skapade. Marcel Proust ska till exempel alltid ha haft öronproppar när han arbetade och han fodrade även sitt hem med kork för att stänga ute buller, skriver The Telegraph. 

sara-persson-640