in

Stjärnadvokaten om nya sexbrottsförslaget: ”Ursäkter som ’hon sa inte nej’ kommer inte funka”

elisabeth massi fritz

Snart kan Sverige få en ny sexualbrottslagstiftning – men hur bra är det nya förslaget? Stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz tycker till. Mer

Tidigare i veckan presenterade sexualbrottskommittén sina förslag till en ny sexualbrottslagstiftning. De föreslog bland annat att Sverige ska införa en samtyckeslagstiftning, att man ska byta namn på ordet ”våldtäkt” eftersom en våldtäkt inte behöver innehålla våld, och att man ska kunna straffas för oaktsamhet vid sexuellt umgänge.

Stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz – som tidigare väckt uppmärksamhet när hon frågade en tilltalad om vilka kalsonger han hade på sig vid tillfället för gärningen – är specialiserad på att företräda brottsoffer.

Hon har länge argumenterat för en samtyckeslag och att höja straffen för sexualbrott. Veckorevyn.com har pratat med henne för att ta reda på vad hon, i egenskap av advokat som företräder många tjejer som utsatts för våldtäkt, tycker om det nya lagförslaget.

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya förslaget?

– Det nya lagförslaget säger klart och tydligt att sex bara är sex om alla partner är med på det som sker, annars är det ett sexuellt övergrepp. Det krävs inte längre våld, tvång, hot eller att brottsoffret på grund av sömn, drogpåverkan, berusning och allvarlig rädsla inte kan göra motstånd för att sex mot någons vilja ska vara en brottslig gärning. Allt annat än ett fritt givet JA verbalt eller fysiskt kommer att vara ett NEJ. Man kommer även att införa ett grovt oaktsamhetsrekvisit, vilket innebär att gärningsmannen kan dömas även om han inte hade avsikt att begå gärningen, men på grund av omständigheter borde ha förstått att den andra personen inte deltog frivilligt.
Dagens sexualbrottslag kräver våld, misshandel eller hot om brottslig gärning, eller särskild utsatt situation. Det är en fullkomligt förlegad syn.

Vilken skillnad skulle det här förslaget göra för mig om jag råkar ut för sexuella övergrepp?

– Idag förväntas man värja sig mot ovälkomna sexuella gärningar såvida man på grund av tidigare nämnda omständigheter inte har kunnat göra det. Med det nya lagförslaget kommer brottsoffret inte förväntas göra något för att avvärja ett sexuellt övergrepp. En gärningsman kommer inte heller längre undslippa straffansvar genom att komma med ursäkter som ”jag trodde hon var vaken”, ”jag trodde hon ville”, ”hon sade inte nej”, ”jag visste inte att hon var under 15 år” och så vidare.

Är ett nej ett nej om förslaget går igenom?

– Det nya lagförslaget går faktiskt ett steg längre och säger att det inte ens krävs att du säger nej, utan att allt utom ett fritt givet JA är ett NEJ. Är du tyst och inte vågar säga nej eller göra motstånd så är det att betrakta som ett sexuellt övergrepp för du har inte sagt ja. Det är en mycket viktig ändring eftersom de allra flesta våldtäktsoffer upplever någonting som kallas ”frozen fright”, vilket innebär att man blir så rädd att man blir helt oförmögen att röra sig eller göra motstånd.

Vad tycker du om lagförslaget?

– Jag tycker att det i de allra flesta delar är ett mycket bra lagförslag, men jag är kritisk till att man föreslår att oaktsamhetsrekvisitet bara ska kopplas till de grövre sexualbrotten. Jag tycker att grov oaktsamhet ska vara straffbar när det gäller alla sexualbrott. Jag anser också att de föreslagna straffskärpningarna inte räcker, utan att minimistraffen bör höjas, liksom maxstraffet som blir 10 år för grova sexuella övergrepp.

Hur kommer det sig att du är så engagerad kring kvinnors rättigheter?

– De rättigheter som svenska kvinnor åtnjuter idag får vi inte ta för givet. Utan över 100 års kvinnokamp så hade vi troligen varken infört rösträtt för kvinnor, eller kriminaliserat våldtäkt inom äktenskapet i Sverige. Man får ingen ingenting gratis, och vi har fortfarande en bra bit kvar tills vi lever i ett jämställt samhälle.

 

Om Elisabeth Massi Fritz:

  • Elisabeth Massi Fritz har sin egen byrå där hon arbetar med enbart kvinnor. Hon har också valt att i sitt yrke enbart företräda offer, aldrig gärningsmän.
  • Elisabeth Massi Fritz är varje tisdag kl. 07.45 juridisk expert i SVT ”Gomorron Sverige”
  • Hon lanserade nyligen armband med texten ”Sluta tafsa” i syfte att förena folk i kampen mot sexuellt våld. Armbanden går att köpa här.
  • Följ Massi Fritz på Instagram för insyn i hennes arbete som advokat.