in

Nytt förslag: byt namn på brottet ”våldtäkt” och inför en samtyckeslag

samtyckeslag oaktsamhetsbrott våldtäkt

Sedan augusti 2014 har har en sexualbrottskommitté på uppdrag av regeringen utrett och gjort en översyn av brottet våldtäkt och om någon förändring bör göras. Nu har de presenterat sitt förslag. Mer

Sexualbrottskommittén har utrett om Sverige bör införa en samtyckeslagstiftning, alltså en lag som säger att parterna vid sexuellt umgänge faktiskt måste samtycka innan sexakten börjar. De har också utrett om att införa ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott, det vill säga ett straff för om en part vid sexuellt umgänge varit oaktsam eller vårdslös under de sexuella handlingarna. Det kan till exempel handla om BDSM eller sex med våldsamma inslag.

Förutom oaktsamhetsbrott och samtyckeslag har kommittén också utrett om straffet för de mest allvarliga fallen av våldtäkt bör skärpas, om dagens lagstiftning skyddar mot övergrepp på nätet och om de utsatta får tillräckligt med skydd och hjälp under rättsprocessen.

Samtliga riksdagsparter har funnits representerade i kommittén.

Under onsdagen presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och utredaren Mari Heidenborg sexualbrottskommitténs slutsatser. I korthet innebär de följande:

 • Gränsen mellan det som är straffbart och inte ska dras vid om deltagandet har varit frivilligt, alltså det som i allmänhet kallas för en en samtyckeslagstiftning. Men de vill inte använda ordet ”samtycke”, utan ”frivilligt deltagande eller avsaknad av detta”.
 • Frivilligheten måste komma till uttryck, alltså visas verbalt eller genom olika former av fysisk respons. Det är inget krav att en person visar motstånd eller säger ”nej”, passiviteten räknas också som en avsaknad av frivilligt deltagande.
 • Samtycke kommer inte gå att uttrycka i förväg, till exempel i en chatt.
 • Brottsbeteckningen våldtäkt ersätts med ”sexuellt övergrepp”, eftersom kommittén menar att en våldtäkt inte behöver innehålla fysiskt våld.
 • En person som köper sex av någon som har tvingats in i prostitution kan göra sig skyldig till sexuellt övergrepp.
 • Straffskärpning för de allra grövsta våldtäkterna, till exempel om ett offers liv varit i fara, om offret fått fysiska men för livet eller om ett barn utsatts.
 • Oaktsamhetsansvar införs för de allvarligare formerna av sexualbrott.
 • Målsägande ska få tillgång till ett målsägandebiträde snabbare i processen.
 • Skärpt krav på kompetens och lämplighet för målsägandebiträdena.
 • Polisen har problem med utredningen av sexualbrott och måste av regeringen få tillräckliga resurser och verktyg för att komma till rätta med dessa.
 • Stärk domarnas roll vid rättegångar kring sexualbrott så att onödiga frågor och integritetskränkningar minskar.

ida055Ida Östensson är initiativtagare till FATTA, en organisation som länge arbetat för en samtyckeslagstiftning och för att frågan om sexuellt våld ska komma upp på tapeten.

Ida Östensson är glad över sexualbrottskommitténs utredning och menar att de lyckats ta ett helhetsgrepp gällande sexuellt våld och kommit med ett förslag som är viktigt.

– Det är en historisk dag! Det här är första gången vi i svensk historia som vi kommer att ha en lag som säger att det bara är sex om du vill vara med på det, vilket borde vara en självklarhet, säger hon till Veckorevyn.com

 

Vill du läsa mer om utredningen och se samtliga förslag? Klicka här!

Artikeln uppdateras.