in

Ny studie visar: det är anledningen till varför män trakasserar kvinnor på gatan

trakasserier

Inga kvinnor ska behöva uppleva att bli sexuellt trakasserade, men tyvärr är det mycket vanligt förekommande och händer kvinnor världen över varje dag. Nu visar en ny studie varför män trakasserar kvinnor på gatan. Mer

Alltid undrat varför män trakasserar kvinnor på gatan? Nu finns svaret! En ny studie utförd av en internationell forskargrupp visar nu varför män trakasserar kvinnor på gatan. Studien är koordinerad av FN:s kvinnoförbund och Promundo, en organisation som förespråk att män och pojkar ska bli jämställda. I den har man valt att fokusera på fyra områden i Mellanöstern: Egypten, Libanon, Marocko samt de palestinska områdena. I studien har hela 4830 män undersökts angående trakasserier på gatan.

Resultatet från studien visar att 13 procent av de undersökta männen i Libanon och över hälften av männen i Egypten gör sig skyldiga till sexuella trakasserier av kvinnor på offentlig plats. Trakasserierna innefattar allt från från stalking till våldtäkt. INTE okej!

Utbildade män mest benägna att trakassera

Något som chockade forskarna var att de som är mest benägna att sexuellt trakassera kvinnor är unga män med sekundärutbildning. Detta var mycket överrskande då välutbildade män oftast har en progressiv inställning till jämställdhet och kvinnor.

En anledning till gatutrakasserierna tycks vara ett sätt för män att hävda sin makt. Uppemot 90 procent av männen i studien uppger även att de sexuellt trakasserar kvinnor på gatan för nöjes skull. Flera av dem medger att det känns roligt och spännande. Vänta, va?

Forskarna menar på att detta inte bara är ett problem som är unikt för Mellanöstern utan tyder på ett större universellt problem. Vi vet ju alla att kvinnor blir trakasserade över hela världen och att många av oss kvinnor i Sverige också har blivit det.