in

Studie visar: att bita på naglarna är inte en dålig vana, utan tecken på perfektionism

nagelbitare 4

Nagelbitande ses av många som en dålig vana kopplad till oro och nervositet och faktiskt också som en mild form av självdesktruktivt beteende, men tack vare en ny studie gjord av professorn Kieron O’Connor på University of Montreal har det visat sig att nagelbitande snarare kan vara tecken på perfektionism.  Woop woop säger jag som bitit på naglarna i hela mitt liv! Mer

I studien studerades 48 personer som alla lider av så kallat ”upprepande beteende” och hur de reagerade när de utsattes för stress, frustration, avslappning och tristess.

Resultaten, som har publicerats i Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, visade att personer med tvångsmässiga beteenden, så som att bita på naglarna, snarare får utlopp för dessa beteenden när de är uttråkade och frustrerade än när de oroliga eller känner ångest. Något som kan kopplas ihop med  hur perfektionister funkar. Enligt O’Connor känner nämligen pefektionister frustration, otålighet och missnöje när de inte når sina mål. Perfektionister upplever också att de bli uttråkade lättare.

Så nästa gång någon hackar på dig för att du biter på naglarna, säg att det inte är ditt fel utan att du är perfektionist eller att hen helt enkelt tråkar ut dig. 😉

byline linnea 3