in

Nu ska elever i Australien få lära sig om jämställdhet – på skoltid!

australien jämställdhet

I Australien satsas det nästan 150 miljoner kronor på att eleverna i de statliga skolorna ska lära sig mer om jämställdhet mellan könen, vilket man hoppas ska leda till större jämställdhet i samhället i stort. Mer

Delstaten Victoria i Australien satsar stort på att eleverna i de statliga skolorna från lågstadiet upp till gymnasiet ska lära sig mer om jämställdhet, rapporterar sajten Mashable. Satsningen är på två år och kostar motsvarande knappt 150 miljoner kronor. Målet är att uppmuntra ”respektfulla relationer” mellan manliga och kvinnliga elever. Några av de punkter som kommer att tas upp i undervisningen är jämställdhet mellan könen, manliga privilegier och könsrelaterat våld.

Målet – att minska kvinnomisshandeln

Orsaken till denna storsatsning är att myndigheterna vill försöka få till en attitydförändring i hela samhället vad gäller jämställdhet mellan könen, och tycker att skolan är ett bra ställe att börja. Exempelvis hoppas man på att bättre kunskaper och upplysning på detta område på sikt ska minska mäns våld mot kvinnor i hemmet, något var tredje kvinna i Australien råkat ut.

Men det är inte bara i Australien som siffrorna är alarmerande. I Sverige drabbas enligt Brottsförebyggande rådet var fjärde kvinna av våld av någon hon har en nära relation med någon gång under sin livstid.

feminist

Inom ramarna för Australiens satsning på jämställdhet i skolan finns det en färdig plan för vilka ämnen som ska tas upp på lektionerna – allt från att män och kvinnor ska ha lika lön, till att även tjejer kan spela fotboll och att det faktiskt är okej för killar att visa sig svaga och gråta. Eleverna på lite högre nivå, främst i gymnasiet, kommer även att få lära sig om, och diskutera, ämnen som transsexualism och cisnormativitet (grundantagandet att det bara finns två kön).

michelle obama

Kritiseras som ”skattebetald indoktrinering”

Kritiker kallar denna jämlikhetssatsning för ”skattebetald indoktrinering”, och att den cementerar uppfattningar som att alla män är presumtiva kvinnomisshandlare. Satsningen har ändå till största delen mötts av lovord – för hur kan det egentligen vara fel att lära ut alla människors lika värde och vikten av att vi alla respekterar varandra?

jamlikhet

jamlikhet