in

Så stöttar du någon som lider av psykisk ohälsa

citat mind forum

Att vara ett stöd för någon som mår dåligt psykiskt betyder inte alltid att ge hoppfulla råd eller uppmana att tänka mer positivt. Detta är grunden till den ideella organisationen Minds nya kampanj med ocensurerade inspirationscitat — för att lära oss lyssna istället för att ge råd till den som mår dåligt. Mer

Mind är en ideell organisation som jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa i form av att sprida kunskap inom ämnet, erbjuda samtalslinjer och ge ett forum för personer som mår dåligt, att kunna stödja varandra i. Målet är att kunna motverka psykisk ohälsa och göra begreppet respekterat av omgivningen så att färre ska ta sitt liv.

Du är inte misslyckad, snarare väldigt normal, när du periodvis inte hittar motivationen eller klarar att tänka positivt.

Något Mind uppfattar som ett missförstånd från omgivningen är hur du stöttar en person som mår psykiskt dåligt. Med ett samhälle som kretsar kring sociala mediers framställning av hur folk lever sina liv, skapas en ouppnåelig verklighet. Det som ska inspirera och motivera oss blir istället kontraproduktivt för den som mår dåligt, då råden och budskapen om hur du ska må bättre är allt för långt ifrån din verklighet.

— För att skapa ett medmänskligare samhällsklimat behöver vi bli bättre på att prata om livet som det verkligen är, säger Selene Cortes som är projektledare för Mind Forum och fortsätter:

— Den som mår dåligt mår sällan bättre av att läsa ”Carpe Diem” mot en solnedgång. Du är inte misslyckad, snarare väldigt normal, när du periodvis inte hittar motivationen eller klarar att tänka positivt.

[adSpace]

Minds nya kommunikationskampanj har skrivit om de klassiska inspirationscitaten i ocensurerade versioner för att visa att verkligheten inte alltid är perfekt.

— De allra flesta som mår dåligt vill inte mötas av klyschor och förenklade råd hur de bör tänka eller agera för att allt ska bli bra, säger Karin Schulz som är generalsekreterare på Mind och fortsätter:

— De flesta vill bara att någon ska lyssna och försöka förstå.

collage mind forum

Mind har även kommit fram till fem tips hur man blir bättre att bemöta någon som mår dåligt.

1. Var inte rädd för hur personen faktiskt mår

Våga öppna för ett samtal om du ser att någon har det tufft.

2. Kom inte med råd som “tänk positivt”

Det är lika effektivt som att be någon som brutit benen att sluta ha ont.

3. Lyssna — och visa att du finns där även om personen drar sig undan

Låt inte den som mår dåligt känna sig ensam eller övergiven.

4. Hjälp till att bena ut problemet

Med frågor om vad som kan vara orsaken till att personen mår dåligt kan du hälpa till att se klart, utan att komma med antaganden.

5. Ha tålamod

Det tar tid att må bättre igen. Visa att du inte ger upp och finns där i tuffa perioder också.

Varsågod, här har ni era nya mobilbakgrunder!


pissregn
ny dag