in

Här är yrkena du ska satsa på om du vill ha jobb (och de du ska undvika)

yrken

Vill du jobba inom vård, omsorg eller skola? Grattis! Där kommer jobben att finnas om fem år. Värre ser det ut för dig som vill bli veterinär eller beteendevetare.

Mer

Varje år ger fackförbundet Saco ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av hur arbetsmarknaden för akademiker kommer att se ut fem år framåt i tiden. Något som kan vara bra att hålla koll på om man är sugen på att plugga vidare.

– Det gäller att välja utbildning med både hjärta och hjärna. Du ska givetvis läsa något som du är intresserad av men det är även bra att känna till situationen på arbetsmarknaden, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och arbetsmarknadsexpert på Saco.

Här är jobben som det kommer att vara liten konkurrens om 2019:
Arbetsterapeut
Audionom (arbetar med hörsel)
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker (analyserar cellprover)
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare i förskolan samt grundskolans tidigare år
Lärare i yrkesämnen på gymnasiet
Matematiker/statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Planeringsarkitekt
Receptarie (arbetar med läkemedel)
Skolledare

Här är jobben som det kommer att vara stor konkurrens om 2019:
Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken
Samhällsvetare
Veterinär

sara persson 640