in

Det här gäller vid eldningsförbud (och var det är förbud just nu!)

eldningsförbud
Bildkälla: Unsplash

Eldningsförbud, skärpt eldningsförbud och grillförbud – vad betyder det egentligen och vad händer om man bryter mot reglerna? Mer

Var är det eldningsförbud och brandrisk i Sverige just nu?

Information om vilka typ av förbud som råder där du befinner dig kan du hitta hos Krisinformation. Där hittar du en karta och kan se var det är torka och risk för gräsbränder just nu. Oavsett om det råder eldnings- eller grillförbud är det bra att inte elda om det är torrt ute.

Vad innebär eldningsförbud?

När ett eldningsförbud utfärdas innebär det att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Förbudet finns till för att förhindra skogsbränder. När beslutet om ett eldningsförbud fattas omfattar det ett specifikt utpekat område, och det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar var det är.

Får man grilla när det är eldningsförbud?

Vid ett eldningsförbud är det tillåtet att grilla på egen tomt i en grill eller liknande. Även fasta allmänna grillplatser är tillåtet. Ett eldningsförbud kan utökas till ett skärpt eldningsförbud. Det innebär att man inte heller får använda permanenta grillplatser, vilket annars brukar vara okej.

Ett totalförbud innebär att man inte får elda på sin egen tomt, med undantag för upphöjda grillar. Det omfattar inte bara hus, utan även gårdar till hyresrätter och bostadsrätter. Friluftskök är också förbjudna, eftersom de har öppen låga.

eldningsförbud och brandrisk
Bildkälla: Unsplash

Vad innebär grillförbud?

Ett grillförbud är en strängare typ av eldningsförbud. Vid grillförbud är alla typer av öppna lågor är förbjudna om man inte har specifikt tillstånd från kommunen. Förbudet omfattar kol och gasol. Elgrillar brukar vara tillåtet, men se till att stämma av med kommunen för säkerhets skull.

Vad händer om man bryter mot eldningsförbudet eller grillförbudet?

Om du eldar trots att det råder eldningsförbud kan du dömas till böter. Om du orsakar en brand, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte, kan du bli straffad med fängelse och dagsböter.

Så släcker du en eld ordentligt

Om du gör upp eld så måste du alltid vara noggrann med att den släcks ordentligt. Gör såhär:

  • Låt elden brinna ut helt. 
  • Häll på ordentligt med vatten och se till att glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. 
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.
Vad gäller vid eldningsförbud?
Bildkälla: Unsplash

Så gör du om det börjar brinna:

  • Ring 112 direkt
  • Om du har tillgång till vatten ska du hälla det på elden direkt
  • Försök hindra att elden sprider sig i vindriktningen. Gör ruskor av små granar eller enar och kvista av allt utom en meter i toppen.
  • Blöt ruskorna om möjligt.
  • Piska inte elden med stora slag, då gnistor riskerar att spridas. Sopa in det som brinner mot elden och tryck riskan mot den så att den kvävs.
  • Flytta på ris, kvistar, mossa och annat som kan ta eld.

Hur snabbt sprider sig en skogsbrand?

Det beror på flera saker, bland annat hur hård vinden är och hur torr marken är. Men det enkla svaret är: snabbt, alldeles för snabbt. Här kan du se hur fort det kan gå och hur förödande resultaten av en oövervakad brasa eller en glödande fimp kan bli.