in

Här är det eldningsförbud nu – och det innebär förbudet

Nikita velikanin / Unsplash

Eldningsförbud, totalt eldningsförbud och grillförbud – vad betyder det egentligen och vad händer om man bryter mot reglerna? Mer

Var är det eldningsförbud i Sverige just nu?

Information om vilka typ av förbud som råder där du befinner dig kan du få via kommunen, här hittar du kontaktuppgifter. På kartan nedan kan du i realtid se var det är torka och risk för gräsbränder. Oavsett om det råder eldnings- eller grillförbud är det bra att inte elda om det är torrt ute.

Vad innebär eldningsförbud?

När ett eldningsförbud utfärdas innebär det att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Förbudet finns till för att förhindra skogsbränder. När beslutet om ett eldningsförbud fattas omfattar det ett specifikt utpekat område, och det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar var det är.

Ett eldningsförbud kan också utökas till ett totalt eldningsförbud. Det innebär att man inte heller får använda permanenta grillplatser, vilket annars brukar vara okej.

Ett totalförbud innebär också att man inte får elda på sin egen tomt, med undantag för upphöjda grillar. Det omfattar inte bara hus, utan även gårdar till hyresrätter och bostadsrätter. Friluftskök är också förbjudna, eftersom de har öppen låga.

Vad innebär grillförbud?

Ett grillförbud är en strängare typ av eldningsförbud. Vid grillförbud är alla typer av öppna lågor är förbjudna om man inte har specifikt tillstånd från kommunen. Förbudet omfattar kol och gasol. Elgrillar brukar vara tillåtet, men se till att stämma av med kommunen för säkerhets skull.

Vad händer om man bryter mot eldningsförbudet eller grillförbudet?

Om du eldar trots att det råder eldningsförbud kan du dömas till böter. Om du orsakar en brand, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte, kan du bli straffad med fängelse från sex månader till fyra år, och dagsböter.

Så släcker du en eld ordentligt

Om du gör upp eld så måste du alltid vara noggrann med att den släcks ordentligt. Gör såhär:

  • Låt elden brinna ut helt. 
  • Häll på ordentligt med vatten och se till att glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. 
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Så gör du om det börjar brinna:

  • Ring 112 direkt
  • Om du har tillgång till vatten ska du hälla det på elden direkt
  • Försök hindra att elden sprider sig i vindriktningen. Gör ruskor av små granar eller enar och kvista av allt utom en meter i toppen.
  • Blöt ruskorna om möjligt.
  • Piska inte elden med stora slag, då gnistor riskerar att spridas. Sopa in det som brinner mot elden och tryck riskan mot den så att den kvävs.
  • Flytta på ris, kvistar, mossa och annat som kan ta eld.

Hur snabbt sprider sig en skogsbrand?

Det beror på flera saker, bland annat hur hård vinden är och hur torr marken är. Men det enkla svaret är: snabbt, alldeles för snabbt. Här kan du se hur fort det kan gå och hur förödande resultaten av en oövervakad brasa eller en glödande fimp kan bli.