in

Här är allt du behöver veta om kyrkovalet 2017 – glöm inte att rösta!

På söndag den 17 september är det dags för kyrkoval i Sverige, ett val många svenskar inte röstar i. Kyrkovalet är inte svårt och krångligt – och det är extremt viktigt att rösta. Vi guidar dig genom vad nomineringsgrupperna vill och hoppas att du blir extra peppad på att rösta! Mer

I kyrkovalet är det inte som när man röstar i riksdagsvalet, det vill säga att man har olika partier att rösta på. I kyrkovalet kallas istället de man röstar på för nomineringsgrupper, en term som infördes när kyrkan skiljde sig från staten år 2000.

Det finns 15 nomineringsgrupper man kan rösta på för kyrkomötet, som är det nationella valet. Vissa av nomineringsgrupperna är fortfarande politiska partier, vissa är sprungna ur partier och har en mer eller mindre tydlig ideologisk koppling till sitt ursprungliga parti. Dessa är dock självständiga från sina moderpartier. Det finns också nomineringsgrupper som är helt partipolitiskt obundna och som i huvudsak inriktar sig på kyrkliga frågor.

Kyrkovalet görs på tre nivåer:

 • Val till kyrkofullmäktige, lokala valet
 • Val till stiftet, regionalt
 • Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, som regeringen till exempel, och har 251 ledamöter. Kyrkomötet beslutar i huvudsak om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

Vem kan rösta i kyrkovalet?

För att kunna rösta måste du vara medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och fylla 16 år senast på valdagen, alltså den 17 september. Du måste också finnas upptagen i röstlängden, vilket betyder att du måste vara kyrkobokförd i en församling i Sverige, minst 30 dagar innan valdagen.

De som är berättigade att rösta i valet på söndag fick sina röstkort runt den 30 augusti. På röstkortet finns uppgifter om vilken lokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta i. På röstkortet finns också information om var inom ditt valområde du kan förtidsrösta.

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar. Man har alltså en väldigt stor chans att påverka i kyrkovalet!

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av de nomineringsgrupper man kan rösta på är tre av dem politiska partier, vars kyrkopolitiska program bygger på partiprogrammen. De partierna är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Vi har valt att fokusera mer på just de politiska partierna, men längre ner kan du hitta svar på vad alla nomineringsgrupper tycker är viktigt inför kyrkovalet.

Svenska kyrkan frågade alla nomineringsgrupperna vilka tre frågor som var de viktigaste för nomineringsgruppen. Så här svarade de politiska partierna.

Socialdemokraterna

 • En öppen och välkomnande folkkyrka: Det ska vara enkelt att få kontakt med Svenska kyrkan. Hon ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri. Frivilligarbetet bör stärkas och utvecklas. Likaså har musiken, inte minst körverksamheten, en viktig roll i en välkomnande kyrka.

 

 • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt: Jesu budskap om alla människors lika rätt och värde och ansvaret för skapelsen måste bli tydliggjort i all verksamhet.

 

 • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare: Mer än 20 000 personer är anställda i kyrkan. De har rätt till en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och kompetensförsörjning. Kyrkan ska också stå upp för bra villkor för dem som levererar varor och tjänster.

 

Centerpartiet

 • En välkomnande öppen kyrka: Kyrkan ska vara Folkkyrka med öppenhet, mångfald och rum för olikheter. Det ska vara enkelt att ta del av kyrkans verksamhet. Det är viktigt att dop, vigslar, begravningar måste kunna vara både storslagna och enkla. En kyrka som är trogen sitt uppdrag kommer alltid att ha en röst.

 

 • En modig kyrka: Kyrkan ska stå upp och vara tydlig i det kristna budskapet, vara en kraft i samhället. Kyrkan har i sin uppgift att värna människors rättigheter och okränkbara värde.

 

 • En ung kyrka – en hållbar kyrka: Kyrkan ska möta tidens frågor och behov. Musik och övrig kultur har en viktig plats. Barn och ungas frågor ska mötas i vardagen. Våra kyrkobyggnader är en kulturskatt med historiskt värde och en viktig symbol både i stad och på landsbygd. Kyrkogårdarna ska ge plats för ”Stilla Rum” och eftertanke. Kyrkans verksamhet ska aktivt medverka till ett hållbart samhälle.

 

Sverigedemokraterna

 • Svenska kyrkan ska vara tydlig med sin kristna identitet, man ska inte vara rädd för mission och att stå upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

 

 • Svenska kyrkan ska förstärka arbetet med att värna, vårda och visa kulturarvet.

 

 • Man bör intensifiera det sociala och diakonala arbetet och prioritera ensamma äldre, brottsoffer samt unga i psykisk ohälsa. Kyrkan ska våga ta plats och markera sin närvaro i samhället, detta även i förorter och parallellsamhällen.

 

Här kan du läsa vad de övriga nomineringsgruppernas tre viktigaste frågor är:

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Vänstern i Svenska kyrkan

Borgerligt alternativ

Gröna kristna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vägen

Frimodig kyrka

Kyrklig samverkan i Visby stift

Trygghetspartiet

Öppen kyrka – en kyrka för alla

Är du mer nyfiken på vad de olika nomineringsgrupperna står för när det gäller kyrkovalet? Kolla in Barometerns guide!

Se till nu att rösta i kyrkovalet på söndag – tillsammans kan vi påverka!

Den 21 oktober är det dags för Sweden Fashion & Beauty Day i Stockholm, en mode- och skönhetsfestival som vänder sig till alla som är mode- och skönhetsintresserade. LÄS MER OCH BOKA HÄR.