in

Gillar du skräpfilm? Då är du förmodligen smart!

skracc88pfilm

Tillhör du dem som hoppas på det ska komma en ny ”Kärleken checkar in”? Fortsätt med det! Det visar att du troligtvis är lite extra smart. Mer

En ny studie utförd av en forskare på Max Planck-institutet i Frankfurt har kommit fram till att personer som har så kallad ”dålig” filmsmak ofta är smartare och mer välutbildade än andra. De 372 personer som deltog i studien var till övervägande delen medlemmar i olika filmforum på Facebook.

skrapfilm

Personerna i studien ombads ange 10 filmer de uppfattar som typiska skräpfilmer och vilka känslor dessa väcker. Vidare att uppge 20 ord de associerar med skräpfilmer och att berätta hur ofta och i vilket sammanhang de brukar titta på skräpfilm.

Fifty Shades of Grey

Många definierade skräpfilmer som enkelt gjorda, förutsägbara och ofta pinsamma filmer. Deltagarna beskrev att de gillar att titta på skräpfilm eftersom de hyser en slags hatkärlek till dem och att det finns en särskild lockelse i att ta del av vad som allmänt anses vara dålig smak. De ser ofta en ironisk dimension i dessa filmer och ett sorts underhållningsvärde.

trashy movie

Studien visar också att många av dem som älskar skräpfilm även ser mycket på lite smalare filmer och på konstfilm. Över huvud taget är de som uppskattar skräpfilmer ofta allätare vad gäller film och även andra kulturella uttryck. Och framför allt är de oftast högutbildade – 43 procent i studien hade universitetsexamen. Man skulle kunna säga att det är ett smarthetstecken att kunna uppskatta en riktig skräpfilm.

Scream

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att om du under en och samma helg deltar i ett skäckfilms-maraton, går på opera och lyssnar in dig på Björks senaste album så är det inte alls osannolikt att du är ett geni!

smart film