in

Forskare: Därför får dina bilder på Facebook dig att må sämre

selfie

Att vi jämför oss med bilder av hur kvinnor framställs i reklam, media och på internet är en stor bidragande faktor till att många unga mår dåligt över sin kropp. Men enligt en ny studie är det på Facebook unga tjejer jämför sig som allra mest.

Mer

Enligt studien, pulicerad i Psychology of Women Quarterly, är det genom att läsa magasin och hänga på Facebook som självobjektifieringen (alltså att vi ser på oss själva som objekt där kroppen och utseendet är i fokus) blir som störst. 

– Vår forskning visar att den ökade tiden vi ägnar åt magasin och Facebook kan kopplas till större självobjektifiering bland unga kvinnor och detta influeras av kvinnors tendens att jämföra sitt utseende med andra, framför allt till kamrater på Facebook, säger forskaren Jasmine Fardouly och hennes kolleger i en kommentar till studien.

I undersökningen som gjordes på 150 tjejer i åldern 17–25 kom man dock fram till att det var sällan som tjejerna läste de magasin som förknippas med självobjektifiering. Däremot lade deltagarna i studien runt två timmar per dag på Facebook. Där jämförde de oftare sitt utseende på sina egna bilder, än med bilder av kompisar.

Enligt forskarna leder möjligheten att titta på gamla och nya bilder av sig själv det till ökad självobjektifiering, eftersom vi då får en observerande blick på oss själva. 

– Att jämföra sig med gamla bilder av en själv kan framkalla ett större fokus på specifika kroppsdelar och bidra till självobjektifiering, kommenterar forskarna.

För att få stopp på detta och för att främja välmående hos unga tjejer föreslår forskarna att vi bör publicera färre bilder på oss själva och sluta följa personer som lägger upp många bilder.

Vad tycker du om det förslaget? Kommentera gärna!

byline lisa