in

Det här tror män är anledningen till ojämlikhet i samhället – really?

konsskillnader

Kvinnor tror att samhällets förväntningar är anledningen till ett ojämlikt samhälle, medan män tror att biologi är anledningen. Mer

I en ny studie gjord av Pew Research Center tillfrågades 4 573 amerikaner om varför de tror att skillnader finns mellan kvinnor och män, och de flesta som deltog i studien hade väldigt skilda tankar.

Man kom fram till att medan kvinnor tror att samhällsförväntningar är anledningen till att det finns skillnad mellan könen, tenderade männen att säga att det beror på biologiska och fysiska skillnader.

Pew Research Center frågade deltagarna om olika ämnen så som förväntningar, press och vad samhället värderar, hos både kvinnor och män.

Till exempel fick deltagarna svara på vilken press de tror att kvinnor och män känner mest. 76 procent svarade att män känner mest press av att vara ett bra stöd till deras familj. 68 procent svarade att män känner mest press över att lyckas på jobbet. Över 70 procent av deltagarna svarade att kvinnor känner mest press över att vara en engagerad förälder och att vara fysiskt attraktiv. Samtidigt svarade bara 27 procent att de tror att män känner mest press av att vara fysiskt attraktiva.

Deltagarna blev också tillfrågade om vilka karaktärsdrag de tror att samhället värderar mest hos kvinnor och män. Gällande kvinnor svarade 35 procent fysisk attraktivitet, och 30 procent svarade omhändertagande och empati. När det kom till män svarade 33 procent ärlighet och moralitet, 23 procent svarade professionell eller ekonomisk framgång. 19 procent svarade ambition eller ledarskap.

Och som sagt, flest kvinnor av de som deltog säger att samhällsförväntningar är anledningen till skillnad mellan könen i samhället, medan flest män som deltog skyller det på biologiska och fysiska skillnader.

”Kvinnor och män som ser könsskillnader i några nyckelområden tenderar att ha olika syn på vilka roller biologi och samhället haft i att forma dessa skillnader. De flesta kvinnor som ser könsskillnader i sättet människor uttrycker deras känslor, lyckas på jobbet och närmar sig föräldraskapet säger att de skillnaderna baseras på samhällets förväntningar. Män som ser skillnader i de områdena tenderar att tro att biologi är anledningen”, skriver man i studien.

Det är viktigt att komma ihåg att man i den här studien endast fokuserade på uppfattningar om och av kvinnor och män. Man frågade inget om ickebinära.

Just nu får du ett komplett kit med mineralsmink när du börjar prenumerera på VeckoRevyn. Klicka på bilden för att komma till erbjudandet!

prenerbjudande happy jankell

Följ oss på Instagram och Snapchat för pepp, inspiration, tävlingar, backstage-häng och hacks!

Klicka på Instagram-ikonen för att följa oss där, och scanna av spöket eller skärmdumpa det för att följa oss på Snapchat!

instagram snap folj oss