in

Därför hatar många ljudet av sin egen röst

hata sin egen rost
Bild: Kane Reinholdtsen / Unsplash

När man hör sin egen röst på inspelningar är det ofta man reagerar på hur otroligt annorlunda man låter mot hur man tror att man låter, och det är vanligt att man hatar sin röst inspelad. Men varför är det egentligen så? Mer

Att reagera över hur otroligt annorlunda man själv låter på till exempel en väns Insta-story är inte alls konstigt, då man faktiskt hör sin egen röst annorlunda än vad man gör när man hör sig själv prata.

När du hör människor prata åker ljudvågor genom luften och in i dina öron, vilket gör att dina trumhinnor vibrerar. Din hjärna omvandlar sedan de vibrationerna till ljud.

Men, när du är den som pratar vibrerar också dina stämband och dina luftvägar. Det betyder att du hör ljudet från två källor: ljudvågorna som kommer in i dina öron från din mun, och stämbandsvibrationerna.

– När vi pratar är det som om att alla andra hör ljudet genom högtalare, men vi hör det genom ett grottkomplex inne i vårt eget huvud. Ljudet går runt i våra bihålor, allt tomrum i vårt huvud och i mittendelen av våra öron, vilket ändrar sättet vi hör ljudet på jämfört med hur andra hör oss, förklarar Martin Birchall, professor i laryngologi, läran om struphuvudet, för Hellogiggles.

Man uppfattar alltså sin egen röst som en kombination av dessa två ljudkällor, medan alla andra bara hör det ljudet som kommer ut ur våra munnar. Det är därför du hör din röst annorlunda när du hör den inspelad. Du hör också bara ljudet som kommer från din mun, och inte ljudvågorna inne i ditt huvud.

Många människor är också dåliga på att känna igen sin egen röst på inspelningar, vilket kanske inte är så konstigt då många inte hör sig själva inspelade så ofta. En studie visade till exempel att bara 38 procent av deltagarna kunde identifiera sin egen röst direkt när de fick höra en inspelning.

– När vi hör vår egen röst på en inspelning kan vi ofta känna oss överraskade och besvikna. Vi är vana vid ljudet vi hör i våra huvudet, även om det är ett förvrängt ljud. Vi bygger upp en röst-image av oss själva, istället för verkligheten, säger Birchall.

Birchall säger att detta kan vara ett särskilt problem för transpersoner.

– För personer som har inte känner sig hemma i det biologiska könet kan det vara jobbigt att höra en röst som låter som det motsatta könet än det man känner sig som. Vi vill gärna tro att hur vi låter passar in i vår könsidentitet och när vi känner att vi är i fel kropp eller att vår röst inte representerar vem vi är kan det vara ett stort problem, förklarar han.

Om man verkligen inte trivs med sin röst säger Birchall att man kan gå till en röstterapeut, de jobbar med att förbättra tonföljden och rytmen i ens röst genom att göra speciella övningar.