in

Åtta av tio svenskar vill införa åldersgräns i sociala medier

sociala medier

Nu visar en undersökning, gjord av Sveriges Annonsörer och Novus, att 83 procent av svenska folket stöttar regeringens vilja om att utreda vilka åldersgränser som ska gälla på sociala medier. 40 procent vill att gränsen går vid 15–16 år. Mer

Sveriges regering vill utreda vilka åldersgränser som ska gälla för sociala medier och förordningen säger att gränsen ska sättas mellan 13 och 16 år. Och nu visar en färsk studie att svenska folket håller med. Novus stora undersökning, kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av Sveriges Annonsörer, visar att åtta av tio (83%) har svarat att de tycker att en åldersgräns är bra och 40% tycker att den ska ligga i åldersspannet 15 till 16 år.

– Flera sociala medier har idag redan åldersgränser och svenska folket ställer sig positiva till detta. Framför allt är det kvinnor och äldre i samhället som är för att inte släppa in alltför unga i sociala medier, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.