in

Att kalla transpersoner vid rätt namn minskar självmord och depression

transperson namn

Att bli kallad vid sitt rätta namn kan rädda transpersoners liv, visar ny studie. Mer

En ny studie från University of Texas at Austin visar att den psykiska ohälsan och självmordsförsöken minskar drastiskt när unga transpersoner blir kallade för det namn de har valt att heta, istället för det namn de fick vid födseln och som ej matchar deras könsidentitet. I studien deltog 129 unga transpersoner som fick svara på frågor om sitt valda namn och på vilka platser de kunde använda det och var de fick höra sig själva omnämnas vid sina valda namn. Resultaten var tydliga: att kalla transungdomar vid deras valda namn räddar liv, bokstavligt talat.

Studien visade att unga transpersoner som kallades vid sitt valda namn på jobbet, skolan, i hemmet och med vänner hade 71 procent mindre symptom på djup depression, 34 procent mindre självmordstankar och risken att begå ett självmordsförsök minskade med 65 procent, jämfört med jämngamla transpersoner som inte kunde använda sitt valda namn eller kallas vid det.

– Jag har forskat på HBTQ-ungdomar i nästan 20 år, och ändå blev jag förvånad över den tydliga kopplingen, säger Stephen T. Russell, en av medförfattarna till studien, i ett pressmeddelande.

Hemma, skolan och jobbet är viktiga platser

Minskningen av depression och självmord var störst när transpersoner kallades vid sitt rätta namn hemma, i skolan och på jobbet, men studien visade också att rätt namn på bara en av de här platserna också hade stor positiv effekt på den psykiska hälsan.

Transpersoner möts av otrygghet, kränkningar, våld och diskriminering varje dag. I Sverige har 60 procent av transpersoner i åldern 15 – 19 år övervägt att ta sitt liv, och 40 procent har försökt minst en gång. Den psykiska ohälsan i den här gruppen är stor. Den bristande transvården och medmänniskors oförståelse med felköningar och användning av sk ”dödnamn” (namnet man tilldelades som bebis) ses som en anledning till detta.