in

19 anledningar till varför Internationella flickdagen verkligen behövs

internationella flickdagen

Idag, 11 oktober, är det internationella flickdagen, en dag då vi synliggör flickors utsatta situation världen över. Tyvärr är världen långt ifrån rättvis, och flickor är särskilt utsatta. Mer

Den 11 oktober varje år är det internationella flickdagen. En dag som infördes av FN år 2011, tillsammans med barnrättsorganisationen Plan International. Det är en dag för att uppmärksamma flickors rättigheter världen över. Här är 19 anledningar till varför Internationella flickdagen behövs.

 • 17 miljoner flickor gifts bort innan de fyllt 18 år varje år.
 • En tredjedel av alla flickor i låg- och medelinkomstländer tvingas ingå i barnäktenskap.
 • Varje dag tvingas närmare 50 000 flickor att gifta sig. Att giftas bort innebär en större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravid. För många flickor innebär äktenskapet att de inte längre kan eller får gå i skolan.
 • Varje dag föder 44 000 tonårsflickor barn, utöver det föder 5000 flickor under 15 år barn varje dag.
 • Komplikationer på grund av graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor i världen. Varje år dör runt 70 000 flickor under 18 år av graviditetsrelaterade komplikationer.
 • I USA har man beslutat att ta bort allt bistånd till organisationer som förespråkar, informerar eller utför abort.
 • Varje år genomgår 300 miljoner flickor osäkra aborter.
 • Var tionde flicka under 20 år har blivit utsatt för sexuellt våld. 120 miljoner flickor runt om i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld.
 • Våldtäkt används systematiskt som ett vapen i krig och konflikter.
 • Över hela världen förekommer det att lärare utnyttjar flickor sexuellt i utbyte mot betyg.
 • I Nigeria kidnappar Boko Haram flickor som går i skolan, och tvingar dem att gifta sig eller bli sexslavar. De som lyckas fly och återvänder hem förskjuts av sina familjer och tvingas leva utanför samhället.
 • Runt 200 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade. Varje dag riskerar 8000 flickor att könsstympas.
 • Minst 500 miljoner flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt när de har mens och var tredje skola saknar säkra och bra toaletter. Därför väljer många flickor att stanna hemma när de har mens och missar viktiga skoldagar.
 • På många platser i Sydostasien tvingas kvinnor och flickor som har mens att bo i boskapsskjul för att de anses vara orena.
 • 62 miljoner flickor går inte i skolan.
 • Idag kan 100 miljoner flickor inte läsa. Två tredjedelar av världens 781 analfabeter är kvinnor.
 • I slutet av 2015 var det färre flickor än pojkar i gymnasiet i mer än hälften av alla länder i världen.
 • 600 miljoner unga över hela världen är arbetslösa och studerar inte, merparten av dem är flickor och risken är stor att de tvingas ta ett osäkert låglönejobb.
 • Naturkatastrofer eller andra kriser påverkar alla barns skolgång, men om familjens ekonomi försämras eller barnens hjälp behövs hemma är det oftast flickor som tvingas sluta skolan.

Källa: Plan International

Vill du bli flickafadder? Läs mer här!

Den 21 oktober är det dags för Sweden Fashion & Beauty Day i Stockholm, en mode- och skönhetsfestival som vänder sig till alla som är mode- och skönhetsintresserade. LÄS MER OCH BOKA HÄR