in

Läkemedelsverket varnar: Fillers säljs till privatpersoner på internet

fillers
Bildkälla: Diana Polekhina /Unsplash

Nu varnar Läkemedelsverket för att fillers säljs till privatpersoner via internet – och uppmanar konsumenter att inte injicera produkten på egen hand. Mer

Fillers säljs till privatpersoner i grupper på sociala medier och via nätförsäljning. Det vittnar Läkemedelsverket om och vill därför varna konsumenter. Myndigheten har få rapporterade incidenter, men att injicera fillers på egen hand kan innebära allvarliga hälsorisker.

– Vi hoppas att anledningen till att vi får så få rapporter är att privatpersoner inte köper och injicerar själva i speciellt hög grad. Även om det säljs och riktas till konsumenter så tänker de flesta förhoppningsvis efter och köper inte för att injicera på egen hand. Men vi vill ändå varna för det, säger Veronica Hagman, inspektör på Läkemedelsverket. 

Sedan den 1 juli 2021 råder nya regler om estetiska injektionsbehandlingar, som innebär att dessa endast får utföras av legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Den nya lagen innehåller dessutom krav på betänktetid innan man utför behandlingen och att man inte får injicera någon som är under 18 år. 

Enligt Veronica Hagman är det främst själva injiceringen som är ett kritiskt moment, där konsekvenserna kan bli förödande. Läkemedelsverket har fått rapporter om enstaka fall där användare träffat ett blodkärl vilket har lett till att man fått en blodpropp, där vävnaden i det injicerade området har dött eller där fillers har vandrat till artärer nära ögat så att blodtillförseln har strypts – och personer har fått en synnedsättning. 

Dessa är sällsynta biverkningar, däremot är det vanligare att man får svullnad, infektioner och knölar vid injicering av fillers. Det är därför extra viktigt att endast de som är legitimerade utför ingreppen – och att dessa görs på en klinik.

– Gör man fillers på en klinik som är registrerad hos IVO så kan de injektionstekniker, men de har också tillgång till läkemedel som kan häva reaktioner om fillers hamnat på fel ställe. De har också läkemedel för överkänslighetsreaktioner, så att de snabbt kan ingripa om det skulle behövas. Gör man det hemma så har man inte tillgång till dessa läkemedel.