in

Könskirurgi sägs förhindra självmord bland unga – men forskningsstöd saknas

Aleksa Lundberg i Uppdrag granskning
Aleksa Lundberg medverkar i Uppdrag gransknings "Tranståget del 2". Bildkälla: Faksimil SVT

Regeringen vill sänka åldern för underlivskirurgi vid könsbekräftande vård från 18 till 15 år. Förslaget baseras på en utredning som Uppdrag granskning i ett nytt program menar kan innehålla felaktiga uppgifter. Mer

Antalet unga personer som lider av könsdysfori, det vill säga känslan av att ha fötts i fel kropp, har den senaste tiden ökat. Många av de drabbade har dessutom flera andra psykiatriska diagnoser.

Det var förra året som regeringen föreslog sänkt ålder för underlivskirurgi vid könsbekräftande vård och förslaget innebär att 15-åringar ska kunna genomgå en operation utan vårdnadshavares godkännande. Lagförslaget baseras på en statlig utredning från 2014, där det bland annat går att läsa att könskirurgi kan bidra till att färre unga transpersoner begår självmord, en uppgift som Uppdrag Granskning nu ifrågasätter i avsnittet Tranståget del 2 som visas den 9 oktober.

I utredningen står det fem gånger att ”det förekommer att unga transsexuella tar sitt eget liv i väntan på operation på grund av det lidande som könsdysforin innebär”, uppger Uppdrag granskning. Men utredarna kan inte säga var uppgifterna kommer från och menar att det kan röra sig om en felformulering.

– Det skulle istället stått att unga transpersoner tar sitt liv på grund av de levnadsförhållanden de lever under, det är olyckligt och felformulerat, säger Therese Bäckman, utredningens sekreterare, till SVT.

svt bild

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, är positiva till lagförslaget. Förbundsordförande Sandra Ehne säger till Uppdrag granskning att om det går att förbättra en människas liv med hjälp av könsbekräftande vård borde inte det stoppas av lagen.

– Transpersoner mår otroligt mycket sämre än befolkningen i stort och suicidförsöken är väldigt många, säger Sandra Ehne.

Frågetecken kring självmordstatistiken

Det är vida känt att många transpersoner mår sämre än övriga befolkningen, men exakt hur många som lider av självmordstankar råder det delade meningar om. Enligt en rapport av Folkhälsomyndigheten från 2015 har 40 procent av alla unga transpersoner någon gång övervägt att ta sitt liv. Den siffran ifrågasätts dock i Uppdrag gransknings nya dokumentär.

– Jag kan knappast tro att 40 procent försökt ta sitt liv. I de internationella undersökningarna hade 30 procent självmordstankar, säger Danuta Wasserman, Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet, till Uppdrag granskning.

Folkhälsomyndigheten skriver i ett mejl till SVT att resultatet ska tolkas med försiktighet, då det är en självrekryterande tvärsnittsstudie.

Kritik för tidigare program om transpersoner

Det är det andra programmet Uppdrag granskning gör om unga transpersoner. RFSL kritiserade det första programmet som handlade om könsdysfori bland unga och om transpersoner som ångrat sig. Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL så då att hon var orolig att inslaget skulle leda till fler fördomar mot transpersoner.

– Det är en väldigt förenklad verklighetsbeskrivning, framför allt så finns det inga berättelser från personer som är nöjda med den vård de får, och inte heller berättelser från personer som mår dåligt i brist på vård, vilket är de två vanligaste perspektiven som vi ser och möter, sa Sandra Ehne, till SVT.