in

Ska Tiktok förbjudas i Sverige? Så tycker partierna!

Tiktok
Bildkälla: Unsplash

USA är nära ett Tiktok-förbud, med motiveringen att appens kinakopplingar innebär en säkerhetsrisk för landet.

I mejlsvar från Sveriges partier framgår det att Tiktoks existens kan komma att bli en het diskussion även här.

För Kristdemokraterna är det just appens kopplingar till kinesiska staten som kan ligga till grund för ett förbud.

– Om så är fallet är det självklart oacceptabelt och kan inte tillåtas fortgå. Mer

Artikeln publicerades första gången den 15 april.

I mars röstade representanthuset i USA igenom ett lagförslag om att förbjuda Tiktok i landet, med motiveringen att appens kopplingar till kinesiska staten innebär en risk för USA:s säkerhet. Nu går förslaget vidare till senaten, och om det godkänns där kan förbudet vara ett faktum.

Finns det någon chans att Sverige skulle kunna ta efter USA, eller är Tiktoks existens helt ohotad här? När vi frågar samtliga partier framgår det att åsikterna går isär – och Kristdemokraterna är tydliga i sitt svar på om de vill se över appens varande inom Sveriges gränser:

– Ja. Det finns definitivt anledning att vara orolig för att TikTok används av kinesiska myndigheter för att både samla in information och för att styra vilken information eller vilka ämnen som användarna tar del av – eller inte får ta del av. Om så är fallet är det självklart oacceptabelt och kan inte tillåtas fortgå.

Även Sverigedemokraterna går i liknande tankar:

– TikTok har konstaterade kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet, och en odemokratisk totalitär regim. Vi följer utvecklingen i USA noga, och ser risker med TikToks närvaro, särskilt på statliga tjänstemäns telefoner. Vi vill först och främst se över ett förbud för just detta.

unsplash
Bildkälla: Unsplash

Inte heller Liberalerna ser milt på Tiktoks kinakopplingar, men menar att lösningen är att appen säljer kinesiska statens andelar till nya ägare.

– Sociala medier kan inte ha diktaturer som ägare – därför måste EU liksom USA kräva att den europeiska delen av TikTok säljs till en ny ägare i ett demokratiskt land. 

Resten av partierna tror inte på ett förbud

På VeckoRevyns fråga om vi bör se över ett förbud svarar Vänsterpartiet att de inte tror på att förbjuda vissa typer av appar, men att myndigheter behöver ge rekommendationer om hur denna fråga ska hanteras.

– Det är en säkerhetsfråga som bör tas på allvar att appar samlar in en stor mängd personlig data. Detta gäller speciellt appar som är kopplade till diktaturer eller auktoritära stater. EU:s lagstiftning kring dataskydd (GDPR) är ett bra första steg för ökad reglering.  

Inte heller Miljöpartiet föreslår ett förbud mot Tiktok, men oroar sig över hur användares data hanteras, särskilt med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i världen.

– Känsliga uppgifter kan hamna i fel händer och det måste vi försöka förhindra. Samtidigt vet vi att väldigt många använder Tiktok och har stor glädje av denna app, så det som måste göras måste vara väl genomtänkt. Vi vill inte begränsa människors tillgång till sociala medier.

Centerpartiet är inne på samma spår:

– Appen i sig är inte problemet och bör inte förbjudas. Däremot behöver myndigheter i Sverige och EU se till att appens ägare följer de lagar och regler som finns i Sverige och EU om dataskydd och skydd av personuppgifter. 

Socialdemokraterna utesluter inte att något behöver göras.

– Det finns all anledning att titta närmare på frågan kring TikTok, speciellt efter att USA har bedömt plattformen som en säkerhetsrisk. Det måste dock göras utifrån sakkunskap och underrättelse, snarare än tyckande. Vi utesluter dock inte att något behöver göras. 

Moderaterna däremot, motsätter sig ett förbud helt och hållet.

– Det finns en rad principiella invändningar mot att förbjuda en enskild kanal i sociala medier. Dessutom är det svårt att se hur ett nationellt förbud skulle se ut, exakt vad det är som skulle förbjudas och hur förbudet skulle kontrolleras.