in

Jämställdhetsministern: ”Kvinnor och barn riskerar att fara oerhört illa under coronakrisen”

asa lindhagen corona jamstalldhet
Bild: Unsplash / Regeringskansliet, Kristian Pohl

Enligt jämställdhetsminister Åsa Lindhagen medför coronakrisen en stor fara för våld i nära relationer. Social isolering, tillsammans med ekonomisk kris, skapar en situation som kan leda till ökat våld.

– Det finns en överhängande risk att vi ser en ökning av brotten som begås i hemmet, säger Lindhagen till VeckoRevyn/Expressen. Mer

Coronavirusets framfart har gjort att människor försöker minimera sina sociala kontakter och arbeta från hemmet i den mån det går. I Sverige gör man just nu allt man kan för att minska smittan och på så sätt avlasta sjukvården och rädda de som tillhör riskgrupperna. Men det är inte bara sjuka och gamla som drabbas hårt av corona, även kvinnor som blir utsatta för våld är extra drabbade, vilket VeckoRrevyn tidigare rapporterat om tillsammans med Expressen.

– Är man i en våldsam relation så betyder mer tid i hemmet att man också har en större utsatthet för våld, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Även barn i hem där våld förekommer riskerar att få det svårt. På samma sätt som barns utsatthet för våld, men också bevittnande av våld mot deras mammor, ökar under skolloven så ökar det även nu, menar Åsa Lindhagen. 

– Både barn och kvinnor riskerar att fara oerhört illa i och med coronakrisen. Det är en väldigt allvarlig följdeffekt av det som sker nu, säger Lindhagen. 

Hon menar att det här är en risk som har tagits med i de bedömningar och rekommendationer som regeringen hittills kommunicerat i samband med coronakrisen, och att de följer utvecklingen noggrant. 

Har du en pågående dialog med socialminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson kring det här också? 

– Vi har en dialog kring frågan om exempelvis våld i nära relationer hela tiden. 

Men har ni det specifikt kopplat till coronakrisen?

– Ja, vi diskuterar riskerna specifikt. Framförallt socialministern har en stor roll här, i och med att mycket av ansvaret ligger på socialtjänsten och för att det är kommunerna som ska se till att kvinnor får den hjälp och stöd de behöver. 

Under dagen ska jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffa Unizon, en organisation som samlar över 130 tjej- och kvinnojourer, för att höra vilka behov de har. En konsekvens av den just nu ökade utsattheten för våldsdrabbade kvinnor är att många jourer har utökat sina telefon- och chattider. 

Kommer regeringen att ge kvinnojourerna runtom i Sverige mer pengar för att de ska klara belastningen som nu uppstår?

– Jag vill att de ska föra fram sina behov och berätta vad de vill att regeringen ska göra, och jag välkomnar ett samtal om vad de själva också kan bidra med.

Du utesluter inte att ni kommer ge extra finansiering till jourerna?

– Jag utesluter ingenting just nu. Vi följer utvecklingen minut för minut, och är medvetna om att utsatta kvinnor är en riskgrupp. 

Är du eller någon du känner utsatt för våld i en nära relation? Just nu har flera kvinnojourer utökade öppettider för sina telefonlinjer och chattar. Här kan du få hjälp:

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50 
Brottsofferjouren: 0200 21 20 19
Terrafem (andra språk än svenska) 020 52 10 10
tjejjouren.se – chatt
ungarelationer.se – anonym chatt för dig under 20 år
roks.se – hitta en jour nära dig
unizon.se – hitta en jour nära dig