in

Ivo larmar: stora risker för patienter på svenska skönhetskliniker

spruta
Bildkälla: Unsplash

Antalet skönhetsingrepp ökar stadigt i Sverige – samtidigt avslöjar en ny rapport att det finns allvarliga brister hos flera skönhetskliniker. Mer

I Sverige görs ungefär 25 000 estetiska ingrepp, så som botox, fillers och estetisk kirurgi, varje år. Dessutom väljer allt fler att genomgå skönhetsbehandlingar, enligt Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Men nu visar det sig att flera skönhetskliniker har allvarliga brister, enligt en ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bristerna kan i många fall vara farliga för patienterna, och ibland till och med livshotande.

Några av klinikerna som granskades saknade den nödvändiga utrustningen som behövs för att hantera potentiellt farliga situationer under operationer, och nästan hälften av dem hade personal som saknade behörighet att utföra ingreppen. Dessutom upptäckte Ivo att det fanns allvarliga problem med hygien och hantering av läkemedel på många av klinikerna. Bland annat såg dem att läkemedelsförpackningar kunde förvaras tillsammans med personalens mat, och fillers som normalt sett bara ska användas en gång, återanvändes.

Vid mer omfattande ingrepp och operationer använder man sederande läkemedel, vilket ger patienten en lugnande effekt och är till för att minska smärta, rädsla och ångest. Något som i kontrollerade former är ofarligt, men som kan bli väldigt farligt om det används på fel sätt eftersom det påverkar patientens förmåga att andas.

– En verksamhet använde så mycket sederande läkemedel att patienten helt riskerade att sluta andas, säger Göran Olsson, enhetschef på Ivo, till SVT.

spruta 1
Bildkälla: Unsplash

Samtliga kliniker som granskades fick kritik av Ivo

Idag finns det 1 600 registrerade skönhetskliniker i Sverige som erbjuder olika ingrepp. Av dessa granskade Ivo 33 stycken och samtliga fick kritik. Två av klinikerna stängdes på grund av allvarliga risker för patienternas liv och hälsa.

Under 2021 kom det en ny lag för estetiska injektioner och kirurgi, även kallad ”skönhetslagen”, som reglerar vem som får utföra olika typer av skönhetsingrepp. Och från och med den 1 juli 2021 övervakar Ivo alla kliniker som utför estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar. De som driver denna typen av verksamheter måste alltså anmäla sig till Ivo och betala en årlig avgift.

Men Ivo har nu begärt fler verktyg för att kunna stoppa oseriösa skönhetskliniker.

– Det finns ett stort mått av oseriösa aktörer i den här branschen. Det är en stor risk för de patienter som går till de här enheterna, säger Göran Olsson till SVT.

Enligt Patientsäkerhetslagen tillåts inte övervakning av injektionsbehandlingar som utförs i privata bostäder, vilket är vanligt när det kommer till vissa av ingreppen. Dessutom har Ivo svårt att övervaka ingrepp som utförs på hotell eller vid olika evenemang.

I ett meddelande till SVT skriver sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att regeringen nu kommer göra en noggrann läsning av Ivo:s rapport, samt att de ska följa upp hur den så kallade ”skönhetslagen” fungerar.

Namnlost 1 11
Bildkälla: Unsplash

Tänk på det här innan du gör ett skönhetsingrepp

Du som har planer på att göra ett skönhetsingrepp behöver ta reda på om kliniken är pålitlig innan du går dit. Nedan hittar du en lista med några punkter du bör kontrollera för att vara säker på att kliniken är seriös.

5 saker du kan använda dig av för bedöma om en klinik är seriös

Du ska få skriftlig information om:

  1. Att Kliniken är anmäld till Ivo:s vårdgivarregister.
  2. Att betänketiden för injektionsbehandlingar är två dagar, och att den är sju dagar för kirurgiska ingrepp.
  3. Hur behandlingen kommer gå till och vilka substanser och läkemedel de använder sig av – men också hur läkningsprocessen ser ut, och hur resultatet kommer bli.
  4. Att kliniken har en patientförsäkring som tecknats för deras verksamhet.
  5. Vilka risker, komplikationer och biverkningar som kan förekomma under och efter ingreppet.

Du hittar fler punkter hos 1177.

Källor: SVT, Sveriges Riksdag, 1177, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.