in

Hur jämställt är Sverige? En analys i 10 punkter

Hur jämställt är Sverige?
Källa: Tim Mossholder / Unsplash

Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet är vi bäst på jämställdhet av alla länder i EU – men hur jämställt är Sverige egentligen? Mer

Fler kvinnor än män utsätts för våld i nära relationer och kvinnors löner är bara 89 procent av männens löner. Ändå meddelar Europeiska jämställdhetsinstitutet i en ny rapport att Sverige är bäst på jämställdhet av alla länder som är med i EU. Därför har SVT granskat jämställdheten inom 6 områden – familjen, hälsa, makten, brott, löner och utbildning – och vi har valt ut de viktigaste punkterna.

  1. 46 procent av ledamöterna i riksdagen är kvinnor men i regeringen är kvinnor i majoritet. Där är 12 av 22 ministrar kvinnor.
  2. 89,3 procent av männens lön – det är vad en kvinna tjänar. Lönerna kommer vara jämställda tidigast om 20 år om löneutvecklingen fortsätter i den här takten.
  3. 30 procent oftare än män blir kvinnor sjukskrivna för psykisk ohälsa, men männen är överrepresenterade i självmordsstatistiken.
  4. 70 procent av dagar med föräldrapenning och VAB togs ut av kvinnor under 2018. Först om 20 år förväntas Sverige bli helt jämställt när det kommer till den här punkten.
  5. 49 procent kvinnor har eftergymnasial utbildning, jämfört med 38 procent män.
  6. 6 timmar mer obetalt arbete i hemmet utförs av kvinnor varje vecka.
  7. 3 av 10 chefer är kvinnor inom den privata sektorn.
  8. 7 av 10 chefer är kvinnor inom den offentliga sektorn.
  9. Kvinnor är överrepresenterade bland utsatta för misshandel i nära relationer.
  10. Fler män än kvinnor uppgav 2018 att de blivit utsatta för misshandel.

VeckoRevyn vill tillägga att flest brott begås av män. Av alla som intogs på kriminalvårdsanstalt under 2018 var 92 procent män. För ett år sedan var 2000 personer inskrivna i häkte och bara 112 av dessa var kvinnor.

Källa: SVT och Brottsförebyggande rådet