in

Hedersförtryck har fördubblats i Göteborg på fem år

bild

På fem år har andelen ungdomar som lever med hedersförtryck fördubblats i Göteborg, enligt en ny studie. Mer

Hedersrelaterat förtryck ökar i Göteborg. Andelen unga som lever med vålds- eller oskuldsnormer har fördubblats. Det visar en ny forskarledd rapport som har beställts av Göteborgs stad.

Våldsnormer fördubblats bland niondeklassare

Studien visade att 16 procent av niondeklassarna i Göteborg levde med våldsnormer 2023. Motsvarande siffra var 8 procent 2018.

Våldsnormer innebär att det förekommer psykiska, fysiska, sexuella, ekonomiska eller materiella våldshandlingar inom en familj. Detta sker i syfte att bevara familjens heder, status eller respekt hos andra familjer, enligt rapporten.

I studien svarade 882 elever på ett antal frågor om familj, vanor och värderingar. Då svarade endast 66 procent av killarna som lever under våldsnormer att de tycker det är ”jättebra” att föräldrar inte får utsätta sina barn för våld.

Var fjärde lever med oskuldsnormer

Studien visade att under 2023 levde 26 procent av niondeklassarna i Göteborg med oskuldsnormer, jämfört med 13 procent 2018.

Oskuldsnormer innebär bland annat att man förväntas avstå sex innan äktenskap och att man inte får ha en ovillkorlig kärleksrelation.

Bland tjejerna som lever under oskuldsnormer svarade 82 procent att de inte får gå hem till en killkompis efter skolan.

45 procent av killarna som lever under oskuldsnormer svarade att de tycker det är ”jättedåligt” med samkönade äktenskap.