in

Efter samtyckeslagen – nu döms fler för våldtäkt

dragarbild samtyckeslagen
Bild: Bill Oxford / Unsplash

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att allt fler döms för våldtäkt efter införandet av samtyckeslagen. Mer

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att allt fler våldtäktsanmälningar leder till fällande domar. Mellan år 2017 och 2019 syns en ökning med hela 75 procent – från 190 dömda personer 2017, till 333 dömda år 2019. Redan efter metoo-rörelsen syntes en ökning bland antalet våldtäktsanmälningar. Och enligt Brå:s rapport har även samtyckeslagen, som började gälla den 1 juli 2018, bidragit till att fler anmäler en våldtäkt, att fler åtal väcks och slutligen att fler domar fälls.

Sedan samtyckeslagen infördes bygger nu lagstiftningen på avsaknaden av frivillighet, snarare än förekomsten av hot och våld. Många av de nya fällande domarna som Brå titta på gäller just situationer där målsägaren reagerat med passivitet, vilket är en vanlig reaktion när någon blir utsatt för sexuella övergrepp.

– Det är värdefullt att se att den lagen som vi kämpade för, som både ifrågasattes och hånades, har fått en så stark effekt. Att många som blir utsatta för sexuella övergrepp faktiskt får rätt i domstol, och att brottsoffren själva inte tar på sig skulden. Det är bra att få ett kvitto på att lagen leder till det som vi ville, att fler kvinnor får upprättelse och att det här ändrar normerna i samhället, säger Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister och biträdande finansminister.

När VeckoRevyn når Per Bolund har han just deltagit i ett samtal med den ideella föreningen MÄN, som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Föreningen arbetar särskilt för att förändra destruktiva manlighetsnormer, och fokuserar på att fler män och killar ska engagera sig i jämställdhetsarbetet.

– Jag tycker det är en viktig fråga hur vi behandlar varandra i samhället, och att ett bra samhälle är ett samhälle där vi har respekt för varandra, oavsett kön och bakgrund. Och där finns det stora utmaningar, manlighetsnormen gör att vi har svårare att behandla varandra med respekt, säger han.

per bolund
Per Bolund i samtal med föreningen MÄN. Bild: Tony Hultkvist

Per Bolund menar att lagstiftningen kan ändra hur vi ser på varandra, och drar paralleller till när förbudet mot barnaga kom. Då var många emot det, men idag är det oacceptabelt att slå sina barn.

– På samma sätt tror jag att samtyckeslagen kommer ändra hur vi ser på våra relationer och sexuella relationer. Det kommer bli en norm att sex bara ska ske när båda är med på det, och det är ett stort steg framåt, säger han.

Enligt Brå:s rapport sker brotten framförallt bland den unga befolkningen. Vad vill regeringen göra för att nå de unga i samhället?

– Vi vill att samtyckeslagen ska leda fram till ett samtyckeskultur, att det ska vara självklart att bara gå in i en sexuell relation när båda är med på det. Och där läggs en stor del av grunden i skolan, där unga får med sig lärdomar och normer. Där vill vi modernisera och satsa mer på sexualundervisningen. Nu när vi har en ny lag måste den nya lagen också vara med i läroplanen, säger han.

Endast 12 domar rör det nya brottet oaktsam våldtäkt

I samband med att samtyckeslagen började gälla år 2018 blev också fler handlingar kriminella, exempelvis började oaktsam våldtäkt tolkas som ett brott. Det innebär att gärningspersonen kan dömas för våldtäkt, även om det inte begåtts avsiktligt, exempelvis om personen i fråga varit oaktsam om huruvida offret deltar frivilligt eller inte. Men Brå:s rapport visar att endast 12 domar 2019 rör just det nya brottet oaktsam våldtäkt.

− Vi har sett svårigheter när det gäller att avgöra både hur långt det straffbara området sträcker sig och vad som ska ses som uppsåt respektive grov oaktsamhet. Dessa tillämpningsproblem riskerar att äventyra rättssäkerheten. Det är därför viktigt att det kommer fler vägledande avgöranden i högre instanser, säger Stina Holmberg som skrivit rapporten, i ett pressmeddelande.

Enligt Brå:s rapport kan ett skäl till varför så få döms för oaktsam våldtäkt vara att domstolarna inte vet hur de ska använda sig av brottet, och istället väljer att antingen fria eller döma för uppsåtlig våldtäkt.

Behöver lagen bli tydligare? 

– Det är viktigt att göra en analys och kolla om vi behöver stärka lagstiftningen så att den blir tydligare. Men som ett första resultat av den nya lagen är siffrorna positiva, och har gett den effekt vi ville, säger Per Bolund.

Skulle samtyckeslagen kunna användas i större utsträckning än vad den görs idag? Till exempel i domar som rör sexköp?

– Där har vi en egen lagstiftning som gör sexköp illegalt, men det finns domstolsprövningar omkring att man kanske dessutom skulle kunna bli fälld för oaktsam våldtäkt om det är en person som blivit tvingad till prostitution, där man bär ett ansvar som förövare, säger han.