in

Dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor – vilken manifestation ska du delta i?

25november mäns vål mot kvinnor

Måndag den 25 november är dagen då hela världen uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och flickor. Hur ska du engagera dig? Mer

Den 25 november varje år uppmärksammas mäns våld mot kvinnor och flickor lite extra. Denna dag är döpt till Orange Day och initierad av UN woman år 1999. Färgen orange ska symbolisera budskapet som denna dag vill lyfta fram. Det är vanligt att ljusmanifestationer hålls på Orange day, där även byggnader kan lysa upp i oranget. Det är en dag för regeringar, organisationer, företag, media och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våldet som sker mot kvinnor.

Unizon och MÄN har i flera år arrangerat initiativet ”En vecka fri från våld” i anslutning till den 25 november. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Här kan du se en lista på var det sker ljusmanifestationer runt om i Sverige.

Mäns våld mot kvinnor – i siffror:

  • I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
  • Under 2018 anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.
  • Bland kvinnor (16–84 år) uppger 2,8 procent att de utsattes för misshandel 2018, vilket är en ökning från 2017, då andelen var 2,5 procent.
  • Unga kvinnor (16 – 24 år) är mest utsatta för brott i nära relationer.
  • Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor/flickor 2018 uppgick till 37 600, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2017.
  • Enligt tjejjouren kostar mäns våld mot kvinnor mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år. 38 miljoner av dem är sjukhuskostnader.

Tidigare år har kvinnors utsatthet gällande våld sjunkit. Fram till de senaste tre mätningarna, då en ökning istället har noteras. Det pratas ofta om att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Men vad gör våra makthavare för att förebygga våldet?

I ett pressmeddelande från Justitiedepartementet från juli 2019, meddelar regeringen att de vill införa ett förstärkt straffrättsligt skydd mot mäns våld mot kvinnor. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska se över minimistraffet för fridskränkningsbrotten och eventuellt förändra i lagstiftningen om kontaktförbud.

– Utredningen är en viktig del i regeringens satsning på att förebygga och därigenom minska mäns våld mot kvinnor, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Källa: Brå, Regeringen och Tjejjouren.