in

Dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor – så ser det ut världen över

25
Bildkälla: Kelly Sikkema/Unsplash

Den 25 november är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, en dag som också kallas för Orange Day. Så hur ser det ut för kvinnor världen över? Och hur är det för kvinnor i Sverige? Mer

Mäns våld mot kvinnor – världen över:

 • 35 procent av världens kvinnor har upplevt antingen fysiskt och/eller sexuellt våld.
 • I 12 länder går våldtäktsmannen fri om han gifter sig med offret.
 • Världen över lever idag mer än 750 miljoner kvinnor som gifts bort som barn. 
 • 1 av 10 flickor har någon gång i sitt liv blivit våldtagna eller utsatta för annan form av sexuell tvångshandling.
 • 200 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för någon form av kvinnlig könsstympning.
 • Kvinnor och flickor utgör 71 procent av traffickingoffer.

Så ser det ut i Sverige:

 • Under 2020 dödades 13 kvinnor av sin partner eller en person som den tidigare haft ett parförhållande med.
 • Förra året anmäldes 16 461 misshandelsfall mot kvinnor inom nära relationer.
 • Var fjärde ung kvinna, mellan 16 och 24 år, har blivit utsatt för våld i en nära relation.
 • I 1 av 3 fall av anmälda våldtäkter mot kvinnor under 2020 var den misstänkta personen en närstående partner.
 • Under 2020 anmäldes 25 000 sexualbrott, varav 9360 var våldtäktsanmälningar. Våldtäktsanmälningarna rörde sig främst om brott mot kvinnor och barn, och majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt var män.

Källor: Huskurage, Brottsförebyggande rådet och UN.