in

Brå: ökat antal anmälda sexualbrott kan inte förklaras med ökat flyktingmottagande

BRÅ statistik flyktingar sexualbrott
Mihai Surdu / Unsplash

I en ny undersökning slår Brå, Brottsförebyggande rådet, fast att det stora flyktingmottagandet 2015-2017 inte kan förklara att antalet anmälda sexualbrott har ökat. Mer

2018 fick Brå, brottsförebyggande rådet, i uppdrag av regeringen att undersöka utvecklingen av de polisanmälda sexualbrotten och den självrapporterade utsattheten för sexualbrott åren 2005–2017. Både de anmälda brotten och andel i befolkningen som i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger att de har utsatts för sexualbrott har ökat under åren.

Skärmavbild 2019 05 29 kl. 11.12.44
Källa: Brå


Skärmavbild 2019 05 29 kl. 11.12.54
Källa: Brå

Nu har Brå presenterat undersökningen, och i en ny rapport kartlagt orsakerna till ökningen och funnit att det inte går att se ett samband mellan fler anmälda sexualbrott och flyktingmottagande. I rapporten skriver de:

Analyserna visar att en del av dessa grupper gradvis ökat sin andel av befolkningen under perioden. Denna jämna ökning följer dock inte ökningskurvan för anmälda och rapporterade sexualbrott, som varierar mycket mer och ökar kraftigt i slutet av perioden. Det tyder på att sådana demografiska förändringar inte är någon huvudförklaring till den långsiktiga utvecklingen av anmälda och rapporterade sexualbrott sedan 2005.

Däremot kan man enligt Brå se att den demografiska förändringen, det vill säga det ökade flytktingmottagandet, sammanfaller med med ökningen av lindriga sexualbrott som rapporterats in till NTU år 2005 – 2016.

Vad är då orsakerna till att de anmälda sexualbrotten ökar och att fler rapporterar att de blivit utsatta?

Det här är några orsaker som Brå tar upp i rapporten:

  • Större anmälningsbenägenhet
  • Förändringar i lagstiftning, en rad åtgärder har gjort vilket lett till att definitionen av sexualbrott har vidgats
  • Större rapporteringsbenägenhet i undersökningar som NTU
  • Smartphones ökar sexuella trakasserier som sker online

Här kan du läsa hela studien.