in

Därför är Tramadol farligt att använda utan recept

ytamadol dosering
Bildkälla: Unsplash

Att använda receptbelagda läkemedel, utan att ha fått det utskrivet, är både farligt och olagligt – här har vi samlat allt du behöver veta om riskerna med Tramadol. Mer

Under 2022 ökade samtal om självdestruktiva handlingar och missbruk hos tjejer i övre tonåren. Dessutom har samtalsstatistiken angående medveten överdosering ökat, och ökningen är tydligast bland kvinnor, visar en sammanställning från Giftinformationscentralen. Samtidigt rapporterar flera nyhetsmedier om en ökning av Tramadol-användning hos unga. SVT skriver att ungdomar utmanar varandra på sociala medier att använda medlet. I slutet av februari 2023 dog en 14-årig tjej efter att ha blandat alkohol med Tramadol, skriver Aftonbladet. Det finns många risker med att använda sig av receptbelagda läkemedel för att berusa sig – här är allt du behöver veta.

Vad är Tramadol?

Tramadol är ett narkotikaklassat och smärtstillande läkemedel, och skrivs bland annat ut till patienter som har starka ryggsmärtor. Tramadol tillhör gruppen opioder som är nära besläktat med morfin och heroin. Läkemedlet förekommer oftast som en tablett men finns även i flytande form. Läkemedlet går endast att få utskrivet på recept av en legitimerad läkare.

Därför ska du inte använda Tramadol utan recept

När man använder ett läkemedel utan recept eller i fel dos för att berusa sig, räknas det som ett skadlig bruk. Och om du använder ett narkotikaklassat preparat utan recept kan du även göra dig skyldig till ett narkotikabrott. Tramadol har många biverkningar, men läkemedlet är också oförutsägbart, eftersom att både den smärtlindrande effekten och ruset kommer med en viss fördröjning. Det kan i sin tur öka risken för överdosering. Dessutom kan Tramadol tillsammans med andra droger (som till exempel alkohol) vara väldigt skadligt, eller i värsta fall dödligt, eftersom att alkohol ökar effekten av läkemedlet.

Trots att det är olagligt att använda sig av Tramadol utan recept, ska du aldrig tveka att höra av dig till sjukvården om du upplever någon allvarlig biverkning eller om du är orolig för din hälsa i samband med användning. Upplever du akuta problem kontakta 112.

Hur mycket Tramadol är farligt?

En analys i Läkartidningen visar att allvarliga biverkningar såsom CNS-depression (som kan minska andnings- och hjärtrytm), kräkningar och kramper är vanliga vid doser över 1,5 gram Tramadol. Vid högre doser kan upprepade kramper och tillståndet status epilepticus, som är en form av långvariga eller frekventa epileptiska anfall, också uppstå.

Kan man bli beroende av Tramadol?

Ja, man kan bli beroende av Tramadol och efter ett tag måste personen som fått läkemedlet utskrivet av läkare höja dosen eftersom kroppen vänjer sig. Det innebär att man måste ta större mängder för att få en önskad effekt.

Tramadol pris
Bildkälla: Unsplash

Vad har Tramadol för biverkningar och rus?

Tramadol har både en aktiverande och en avslappnande effekt och används som smärtlindring. När läkemedlet kommer in i kroppen bryts det ner och bildar ett ämne med morfinliknande egenskaper. Till en början kan Tramadol uppfattas som uppiggande men efterhand ger ruset samma effekt som andra opioider, alltså nedsatt medvetandegrad, dåsighet och ångestlindring. Men den som använder Tramadol kan också drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående.

Några av de vanligaste biverkningarna av tramadol är:

 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Dåsighet
 • Trötthet
 • Illamående
 • Yrsel

Några av de mindre vanliga biverkningarna är:

 • Kväljningar
 • Besvär i mag-tarmkanalen (en känsla av tryck i magen, uppsvälldhet)
 • Diarré
 • Hjärt/kärl-besvär som hjärtklappning, snabb hjärtrytm, yrselkänsla eller svimning när du står upp.
 • Hudreaktioner som klåda, utslag och nässelutslag
 • Aptitförändringar
 • Långsam hjärtrytm
 • Förhöjt blodtryck
 • Långsam eller ytlig andning (andningsdepression)
 • Dimsyn
 • Muskelsvaghet
 • Ångest

Vad händer om man blandar alkohol och Tramadol?

Verkan av Tramadol kan påverkas negativt om det blandas med alkohol. Eftersom opioider, såsom Tramadol, tillsammans med alkohol kan öka risken för andningsdepression vilket innebär att andningen saktar ner eller till och med stoppas helt, enligt 1177.

Kan man se om någon tagit Tramadol?

När någon har tagit Tramadol kan personen ibland få små pupiller, ytlig andning och hängande ögonlock. Personen kan uppfattas som trött och långsamt och prata sluddrigt. Kännetecknen för någon som tagit Tramadol är väldigt lika dem som tagit andra opiater som till exempel morfin och heroin.