in

3 av 4 gömda kvinnor har röjts

namnlös
Bildkälla: Ryoji Iwata /Unsplash

3 av 4 kvinnor har fått sina skyddade personuppgifter röjda av myndigheter i Sverige. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten som låtit intervju 86 kvinnor och några av deras barn. Kvinnorna och barnen lever under hot, och förövarna är ofta en man de tidigare haft en kärleksrelation med. Det finns också flera fall där förövaren är en pappa eller en bror. Mer

Källa: Rapport från Jämställdhetsmyndigheten 2022