VeckoRevyns guide över könssjukdomar

Många sjukdomar smittar både vid oralsex och samlag. Så testa dig med jämna mellanrum, speciellt i en ny relation (det gäller båda parter) för att slippa både oro och ohälsa. Det är gratis, går snabbt och gör att ni tryggt kan ha sex och oralsex, både med och utan kondom.

Veckorevyn informerar dig om könsjukdomarna. Men hur mycket information du än har, finns det bara ett sätt att stoppa dem, det stavas kondom!

Vill du läsa mer eller hitta en mottagning?
Hitta adressen till en ungdomsmottagning nära dig på ungdomsmottagningen.nu och läs mer om könssjukdomar på rfsu.se eller sexaktuellt.com.

Flatlöss

Vad är det? Flatlöss är en lus som är två till tre millimeter som bor och lägger ägg vid hårrötterna. Du kan se dem om du tittar noga.
Hur smittar det?
Flatlöss smittar genom sex och nära kroppskontakt.
Hur skyddar man sig?
Kondom skyddar en del, men tyvärr kan du få flatlöss av bara kroppskontakt med en smittad. Flatlöss kan i vissa fall smitta via sängkläder och solariebäddar. Undvik att ha kroppskontakt med någon som du ser har flatlöss.
Vad ger det för symtom?
Flatlössen suger blod och ger klåda. De trivs bäst i könshåret men kan även finnas under armarna, på låren och i ögonfransarna.
Hur testar man sig?
En läkare eller barnmorska kan se om du har flatlöss genom att titta efter löss och ägg.
Hur behandlas det?
Du får smörja in huden med ett parasitdödande medel. Din partner och andra familjemedlemmar bör också behandlas.

Gonorré

Vad är det? Gonorré orsakas av en bakterie som angriper urinröret och livmodertappen, och kan även angripa svalg eller ändtarm. Gonorré har ökat de senaste åren, efter att ha varit relativt ovanligt. Många som har gonorré har smittats i andra länder än i Sverige.
Hur smittar det?
Vid samlag och vid oralsex.
Vad ger det för symtom?
Du kan ha sveda när du kissar och det kan komma flytningar från urinröret på både tjejer och killar, eller flytningar från slida eller tarm. Du kan även ha ont i halsen. Men du kan vara smittad utan att få några symtom alls.
Hur skyddar man sig?
Kondom skyddar mot gonorré vid samlag och oralsex.
Hur testar man sig?
En barnmorska eller läkare tar prov från urinröret och livmodertappen med en bomullspinne, ibland även från svalget och ändtarmen. Du får resultatet inom några dagar. Om du har blivit smittad utomlands bör du berätta det, så du får rätt behandling.
Hur behandlas det?
Du får antibiotika och resultatet måste kontrolleras en eller flera gånger. Enligt smittskyddslagen måste du berätta om dina partners till din läkare som sedan kommer att kontakta dem för provtagning, du är givetvis anonym.
Vad kan hända?
Hos tjejer kan obehandlad gonorré orsaka äggledarinflammation, kroniska buksmärtor och utomkvedshavandeskap. Killar kan få bitestikelinflammation eller prostatainflammation. Hos både tjejer och killar kan gonorré leda till sterilitet. Gonorré kan även ge ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning.

Syfilis

Vad är det? Syfilis orsakas av en bakterie och kan ge mycket svåra symtom. I Sverige är sjukdomen rätt ovanlig och förekommer mest bland dem som har haft sex utomlands.
Hur smittar det?
Syfilis smittar i första hand vid samlag, men kan också smitta vid kontakt med blod och sår.
Vad ger det för symtom?
Symtomen är oftast sår på könsorganen, utslag över hela kroppen och ibland svullna ljumskar. Såren försvinner efter tre till sex veckor men efter en tid får man utslag på huden. Andra symtom är feber, illamående, trötthet och håravfall. Man kan vara helt symtomfri men smitta ändå.
Hur skyddar man sig?
Kondom ger ett bra skydd mot syfilis. Undvik även kontakt med sår och blod.
Hur testar man sig?
Om du har syfilissår kan läkare ta prov därifrån. Annars tar läkaren ett blodprov som visar om du har syfilis.
Hur behandlas det?
Du får antibiotika, efter behandlingen får du gå på upprepade kontroller under minst ett års tid. Smittskyddslagen gäller för syfilis.
Vad kan hända? Syfilis är en mycket allvarlig sjujkdom. Obehandlad kan den ge skador på hjärnan och hjärtat. Om en kvinna med syfilis blir gravid kan fostret få svåra skador. Det farliga är också att sjukdomen ofta inte upptäcks i de första stadierna.

Trichomonas

Vad är det? Trichomonas är en relativt ovanlig slidkatarr som orsakas av en parasit.
Hur smittar det? Det smittar framör allt via samlag, men även genom andra intima kontakter.
Vad ger det för symtom? Två tredjedelar av alla tjejer som smittas får illaluktande flytningar. Du kan även få svullnad och sveda i underlivet. En tredjedel av alla tjejer får inga symtom alls. Killar får vanligen inga besvär trots att de smittar.
Hur skyddar man sig? Med kondom.
Hur testar man sig? Prov tas från flytningen i slidan hos kvinnan, eller från urinröret hos män.
Hur behandlas det? Du får antiobitika. Din partner bör också undersökas.

HIV och AIDS

Vad är det? Hiv är ett virus som bryter ned kroppens försvar mot infektioner. En person med hivinfektion kallas för ”hivpositiv”. Hiv leder inom ett antal år till den dödliga sjukdomen aids.
Hur smittar det? Hiv smittar genom samlag, genom blod, sperma eller slidsekret, eller från en gravid kvinna till hennes foster. De flesta blir smittade vid sex mellan man och kvinna eller sex mellan män, det smittar även genom att dela sprutor med andra.
Vad ger det för symtom? Du har sällan några symtom under flera år. En del får ett par veckor efter smittotillfället influensaliknande besvär som försvinner efter några veckor. De flesta märker efter ett tag tecken på försvagat immunförsvar, svullna lymkörtlar, viktminskning, hosta, med mera.
Hur skyddar man sig? Kondom är det enda skyddet mot hiv. Undvik att komma i kontakt med blod, sperma eller slidsekret hos någon som kan vara smittad. Hiv kan även smitta genom oralsex.
Hur testar man sig? Ett blodprov visar om du är smittad, tidigast tre till tolv veckor efter smittotillfället.
Hur behandlas det? Det finns inget botemedel mot hiv. Det finns så kallade bromsmediciner som kan bromsa sjukdomsutvecklingen mer eller mindre. Hiv går under smittskyddslagen och du måste berätta om dina partners så de kan kontaktas.
Vad kan hända? När viruset förökar sig förstörs de vita blodkropparna samtidigt som det sprids en mängd nya virus. Kroppens immunförsvar minskar kraftigt och slutstadiet av hiv-infektionen kallas aids och leder tyvärr till döden inom några år.

Hepatit B

Vad är det? Hepatit B är ett virus som även kallas för smittsam gulsot.
Hur smittar det?
Hepatit B smittar genom blod, kroppsvätskor och sex.
Vad ger det för symtom?
Vanliga symtom är illamående, minskad aptit, trötthet, klåda och att huden och ögonvitorna blir gula (”gulsot”). Symtomen kan komma veckor eller månader efter att du blivit smittad.
Hur skyddar man sig? Med kondom. Men det finns även ett vaccin som kan förebygga hepatit B.
Hur testar man sig? En läkare tar ett blodprov och du får beskedet inom några dagar.
Hur behandlas det? Vissa hepatitvirusinfektioner läker av sig själva, andra kan ge en kronisk infektion som kan behandlas. Dina tidigare partners måste kontaktas för provtagning.
Vad kan hända? En kronisk hepatitinfektion kan leda till skrumplever eller levercancer.

Kondylom

Vad är det? Kondylom orsakas av ett virus som tillhör gruppen humant papillomvirus, HPV. Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige det är även det virus som kan leda till livmodercancer.
Hur smittar det?
Kondylom smittar i första hand genom samlag. Det kan även smitta vid petting och andra sexuella kontakter.
Vad ger det för symtom?
I de flesta fall ger kondylom inga symtom, men smittar ändå. Kan ge hårda vita knottror som långsamt växer i hela underlivet, tidigast en månad, ibland flera år efter du blivit smittad.
Hur skyddar man sig?
Kondom är ett bra skydd mot kondylom.
Hur testar man sig?
Kondylomviruset kan inte odlas i laboratorier och därför går det inte att testa viruset. Vårtorna är däremot lätta att se och diagnostisera för en läkare.
Hur behandlas det?
Det går inte att behandla bort kondylomviruset men det går att behandla synliga vårtor. Vårtorna kan brännas eller frysas bort, men de kan komma tillbaka.
Vad kan hända?
Den kondylomtyp som inte ger vårtor och inte märks kan ge upphov till cellförändringar på livmodertappen som kan leda till livmoderhalscancer. Alla kvinnor bör gå och ta cellprov vartannat år från ungefär 23 års ålder. Det är viktigt att upptäcka cellförändringarna tidigt, så de kan behandlas innan de blir livmoderhalscancer.
Förebyggande:
Man kan numera vaccineras mot HPV. Bäst skyddseffekt får vaccinet på personer som ännu inte utsatts för smitta, alltså innan de har haft sin sexualdebut. Vaccinet har nyligen kommit och det diskuteras att göra det obligatoriskt för unga tjejer, då det skulle skydda kvinnor från 70 provent av alla sorters livmoderhalscancer.

Mycoplasma Genitalium

Vad är det? Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka infektioner i urinvägar och könsorgan.
Hur smittar det?
Sjukdomen smittar genom samlag.
Vad ger det för symtom?
Symtom är sveda när du kissar och flytningar från urinröret eller slidan. Symtomen kommer 1-2 veckor eller månader efter smittotillfället. Hälften av alla smittade är helt symtomfria och märker ingenting.
Hur skyddar man sig?
Kondom skyddar.
Hur testar man sig?
Du får lämna urinprov, eller så kan läkare ta prov från urinrör eller livmodertappen. Provet kan tas tidigast en vecka efter smittotillfället.
Hur behandlas det? Du får anbiotika, ibland måste man byta antibiotikasort eftersom behandlingen inte alltid fungerar. Det är mycket viktigt att göra efterkontroll. Din partner bör också undersökas.
Vad kan hända? Man vet inte tillräckligt mycket om följdsjukdomar. Tjejer kan få inflammation i livmoderhals, livmoder samt äggledare. Killar kan få urinvägsinektion och prostatabesvär.

Skabb

Vad är det? Skabb är en parasit som borrar sig in i huden och lägger ägg i gångar i huden. De finns på hårbevuxna delar av kroppen.
Hur smittar det?
Via kroppskontakt, ibland räcker det med att ha sovit i samma säng.
Vad ger det för symtom?
Du får en kraftig klåda, som är värst på kvällen eller natten. Skabb finns vid könsorganen, på underarmarna, mellan fingrarna, vid bröstvårtorna, i armhålorna och på låren och stjärten.
Hur testar man sig?
En läkare undersöker huden och petar fram skabbdjur.
Hur behandlas det?
Du får smörja huden med ett parasitdödande medel. Alla du delar säng med bör behandlas och andra familjemedlemmar bör också behandlas.

Herpes

Vad är det? Herpes orsakas av ett virus som ger blåsor och sår och finns i två former, munherpes och könsherpes. Det är en mycket vanlig könssjukdom och tre fjärdedelar av de som har herpes är helt eller nästan helt symtomfria.
Hur smittar det?
Herpes smittar genom samlag och oralsex, munherpes vid kyssar. Det smittar allra mest vid utslag och via vätska i blåsorna. Munherpes kan överföras till könsorganen och tvärtom.
Vad ger det för symtom?
Herpes ger små blåsor som bränner, kliar eller svidar. De kommer runt munnen och på könsorganen men kan ibland finnas på andra ställen. Herpesviruset finns kvar i kroppen resten av livet. En del får bara ett utbrott, andra får återfall med varierande tidsintervall. Många får inga symtom men kan ändå föra smittan vidare.
Hur skyddar man sig?
Kondom skyddar till viss del men inte helt. Låt bli att ha sex med eller kyssa någon med blåsor runt mun och/eller underliv och utsätt inte andra för smitta när du har utslag.
Hur testar man sig?
Ett utslag räcker ofta för diagnos, det bästa är att ta prover på helt färska blåsor. Man kan även ta blodprov som visar om du bär på viruset.
Hur behandlas det?
Det går inte att bli frisk från herpesviruset utan det finns kvar hela livet. De som har mycket besvär kan få medicin som ska tas dagligen, för att mildra eller förebygga nya utbrott.
Vad kan hända? I sällsynta fall kan herpes orsaka hjärnhinneinflammation eller komma in ögats hornhinna. En gravid kvinna med herpesblåsor i underlivet kan vid förlossningen överföra en livshotande infektion till det nyfödda barnet, berätta alltid för din barnmorska att du har herpes om du blir gravid.

Misstänker du att du har en könssjukdom?

Gör såhär för att testa dig
Det är gratis att testa sig och även behandlingen är gratis. Om du är under 23 år kontaktar du din lokala ungdomsmottagning för att testa dig. Är du över 23 år kan du testa dig mot klamydia och många andra sjukdomar på din lokala vårdcentral eller husläkarmottagning. Tjejer över 23 år kan gå till en kvinnoklinik eller mödravårdsmottagning. I Stockholm finns flera Sesammottagningar och en RFSU-klinik dit både tjejer och killar kan 

Ibland måste du berätta!
Smittskyddslagen är en lag som innebär att du är skyldig att uppsöka en läkare för att testa dig om du tror att du har blivit smittad av en sjukdom som omfattas av lagen. Om du har blivit smittad måste dina tidigare sexpartners bli meddelade. Detta innebär att du måste berätta vilka sexpartners du har haft för en läkare eller barnmorska, om du har sjukdomen. De tar sedan kontakt med dem och ber dem att komma in och testa sig. De får inte veta att det är du som har angett dem om du inte vill. Några av de sjukdomar som omfattas av lagen är gonorré, hiv, klamydia och syfilis.

Lämna ett svar