in

Var tredje kvinna i världen saknar toalett när hon har mens – så kan du hjälpa

tampong menstabu

Den 28 maj varje år infaller den internationella mensdagen – en dag som finns till för att lyfta något så viktigt som just mens. Visste du att 800 miljoner personer har mens varje dag och att 28% av flickorna i Uganda missar skolan när de har mens? Ja, det är verkligen skillnad beroende på var i världens du bor när det kommer till hygien och mens vilket är otroligt tråkigt. Nu bryter vi tabut och stigmat för världens mest naturliga sak! Mer

Mens är en naturlig del av vardagen för nära hälften av världens befolkning. Trots det så är ämnet både tabu- och skambelagt och anses tillräckligt kontroversiellt för att ens nämnas. Det resulterar bland annat i att flickor i världens fattigare delar stoppas från att delta fullt ut i både skola och arbete.

I en rapport som Wateraid gjort tillsammans med Unicef nämns det att var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens och att upp till två tredjedelar inte har någon som helst kunskap om vad mens är för något innan de får den. Rapporten som gjorts visar också att många flickor upplever skam och begränsas i sina liv av tabun i samhället.

För att flickor ska kunna få gå i skolan och få sin utbildning så krävs det både rent vatten, skoltoaletter och möjlighet till menshygien. De måste också ha kunskap om mens  och tillgång till bra mensskydd under tiden som de blöder.

Vid mens så är en god hygien otroligt viktigt för att inte drabbas av infektioner. Trots det så saknar mer än var tredje kvinna på jorden tillgång till en toalett när de har sin mens. De saknar även tvål och rent vatten vilket gör att de inte har samma möjlighet att tvätta sig ordentligt. Det ökar risken för smärtsamma och skadliga infektioner i underlivet.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om problemet:

– Flickor har en grundläggande rätt till utbildning, men det är en rättighet som hotas när det saknas skoltoaletter och möjlighet att sköta sin mens i skolan. Mer måste göras för att alla flickor ska kunna gå på en skola som har rent vatten och toaletter, säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen i ett pressmeddelande.

istock 892358058 e1527508623282

 Visste du det här?
Hela 88 pro­cent av alla flickor och kvin­nor i världen an­vän­der inte den typen av mensskydd som vi gör (menskoppar, bindor och tamponger). Istäl­let an­vänds tra­sor, gräs, aska, tid­ningspap­per, toalettpap­per eller bo­mull vilket är både obekvämt men också extremt ohygieniskt. Tyg som tvät­tas och torkas på ett bra sätt är inte farligt att an­vända, men prob­lemet är ofta att brist på rent vat­ten och tvål gör att tyget inte kan tvät­tas på ett bra sätt, och men­stabut gör att tra­sor inte kan torkas öp­pet. Där­för an­vän­der många flickor och kvin­nor smut­siga och blöta tra­sor vilket är både obekvämt och farligt.

I rapporten undersöks situationen i Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal och Pakistan. Nedan kan du se siffror från rapporten som WaterAid har gjort tillsammans med Unicef.

  • I regionen får 36 – 66 procent av flickorna ingen information om mens innan de börjar menstruera. I Indien får över hälften ingen information. Det betyder att många flickor inte har någon aning om vad som händer när de får sin mens för första gången.
  • Var tredje flicka i regionen missar skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien.
  • 31 procent av flickorna i Bangladesh uppger att mens påverkar deras skolresultat.
  • De flesta länder i regionen uppnår inte WHO:s standard som innebär 1 toaletter på 25 elever. I Sindhulidistriktet i Nepal går det i snitt 170 flickor per skoltoalett.

Så kan du göra för att hjälpa

Köper du en menskopp hos Lunette mellan 26-28 maj så donerar företaget en menskopp till Fida International, en organisation som fokuserar på att hjälpa och tillvarata rättigheter för de människor som har det sämst ställt. Kopparna i sig kommer sedan gå till ett projekt de har i Tanzania.

Till WaterAid kan du skänka pengar för att fler barn ska få rätt till rent vatten. Du kan även stödja flickors rättigheter med en gåva genom Unicef. Till exempel räcker 45 kronor till fem tvättbara bindor.