in

Unga kvinnor särskilt drabbade av långtids-covid

covid dragarbild
Bild: Luke Jones / Unsplash

Att de som blir smittade av coronaviruset drabbas på olika sätt vet vi vet det här laget. En del får lindriga symtom som går över efter några dagar, medan andra får långdragna symtom som håller i sig i flera månader. Det sistnämnda kallas för långtids-covid, och enligt en artikel i Dagens Nyheter är unga kvinnor särskilt drabbade. Mer

Unga kvinnor särskilt drabbade av långtids-covid

Än så länge finns det inte tillräckligt mycket kunskap för att svara på hur många som drabbas av långtids-covid. Därför har regeringen satsat 50 miljoner kronor på forskning om detta, samtidigt som Socialstyrelsen infört en ny diagnoskod för att kunna kartlägga de långtidssjukskrivna i covid-19. Hittills finns några hundra patienter i registret. Men vilka är det som drabbas? Vittnesmål från personal på covidkliniker menar att en grupp är överrepresenterad. 

– Bland långtidssjuka ser vi en helt annan grupp jämfört med den vi såg på Iva. Det är främst kvinnor i ung ålder mellan 25 till 45. Det klassiska är att de har varit väldigt friska och högpresterande mitt i livet, säger Judith Bruchfeld som är överläkare på Karolinska universitetssjukhusets covidklinik, i en intervju med Dagens Nyheter.

Vad är symtomen på långtids-covid?

Symtomen kan variera för person till person, men gemensamt är att de som drabbas känner av symtomen en lång tid efter att de haft covid-19. Några symtom är exempelvis:

  • trötthet
  • hosta
  • hjärtklappning
  • andfåddhet
  • bröstsmärta
  • försämrat luktsinne
  • ångest
  • depression

Finns det något botemedel?

I nuläget finns inget botemedel för de som drabbats av långtids-covid, utan varje symtom behandlas enskilt. Som patient kan du få träffa både en läkare, fysioterapeut och psykolog. 

Kan finnas en risk att utveckla POTS

I intervjun med Dagens Nyheter säger överläkaren Judith Bruchfeld att flera av de långtidssjuka patienterna de tagit emot kan ha utvecklat POTS, postural ortostatisk takykardi syndrom. Det är för tidigt att bekräfta ett samband, men det är något som utreds. POTS är en dysfunktion i det autonoma nervsystemet som kan ge onormalt hög puls, hjärtklappning, illamående, huvudvärk, konditionsnedsättning och trötthet. När det kommer till de som drabbas av POTS är kvinnor överrepresenterade.

Källa: Internetmedicin, Läkartidningen

Artikel av: Amanda Almius och Frida Olheden