in

Så förändras din hjärna när du pratar med en terapeut

så påverkas hjärnan av terapi

En ny studie visar att KBT-terapi bokstavligt talat kan förändra din hjärna och hur den fungerar. Mer

I en ny studie vid King’s College i London har forskare tittat på hur hjärnan hos patienter med psykiska besvär i form av psykotiska drag påverkas av KBT. KBT (kognitiv beteendeterapi) handlar om att få patienten att lära sig nya sätt att tänka och agera kring olika saker. KBT utgår från att alla beteenden är inlärda och därför också kan ändras, eller läras om. Man vill genom KBT helt enkelt ta destruktiva tankesätt och ersätta dem med hälsosammare sådana.

I studien kom man fram till att olika kopplingar hjärnan rent fysiskt stärks av KBT och att det i sin tur leder till att den psykiska ohälsan minskar och så småningom försvinner, skriver Huffington Post. Det är framförallt kopplingen mellan amygdalan och prefrontala barken som stärks av KBT och som man ser har en positiv inverkan på den psykiska ohälsan hos patienterna.

Den första studien i sitt slag

Studien är den första någonsin som har kunnat bevisa att förändringar i hjärnan uppkommit i samband med psykoterapi och att dessa i sin tur under en lång återhämtning har minskat den psykiska sjukdomen hos en patient.

Forskarna har följt patienterna i åtta år, så det går inte att säga att ett eller två besök hos en terapeut räcker för att bli frisk. Men om du var tveksam till KBT och terapi över huvud taget tidigare så kanske det är värt att testa nu!