in

Ny studie visar: Ditt Instagramflöde kan avslöja om du är deprimerad

Ditt instagramfilter kan avslöja om du är deprimerad

Valet av filter och ljusstyrka kan betyda mer än vad man tror. En ny studie visar sambandet mellan depression och hur man redigerar sina Instagrambilder. Mer

Studien, som samlat in data från 43 950 Instagram-bilder tillhörandes 166 volontärdeltagare, utfördes av Andrew Reece på Harvard University och Chris Danforth från University of Vermont. Inför studien mätte man deltagarnas depressionsnivåer genom ett standardiserat kliniskt depressionstest, samlade in deras demografiska data samt tog reda på deras användande av sociala medier och om de hade varit deprimerade tidigare i livet.

Sedan analyserade forskarna deltagarnas Instagram-bilder utifrån ljusstyrka, färger, fokus på ansikten samt vilka känslor som förmedlades i bild (exempelvis lycka eller sorg). Man lät även deltagarna själva bedöma varandras bilder baserat på om de förmedlade lycka, sorg, sympati eller intresse.

Mörka bilder och fokus på ansikten kan antyda depression

Resultatet av studien visade att deprimerade personer är mer benägna att ladda upp bilder med låg ljus- och färgstyrka samt med starka grader av skuggor. Med låg färgstyrka menas bilder som går i grå, blå och mörka toner. De deprimerade deltagarna laddade även i stor utsträckning upp bilder med ansikten, dock var det få ansikten i fotona. Reece och Danforth menar att få ansikten i bild kan vara en indikator på att de deprimerade deltagarna umgås i mindre grupper, vilket kan kopplas till tidigare forskning om att depression leder till förminskad social aktivitet hos deprimerade individer.

skacc88rmavbild 2016 09 06 kl 15 23 06
Friska personer tenderar att ladda upp ljusa, färggladda bilder (vänster) medan deprimerade personer tenderar att använda mer blå, grå och svarta toner i sina bilder (höger).

 

[adSpace]

Inkwell det mest använda filtret av deprimerade personer

Studien visade att de deprimerade användarna var benägna att ladda upp fler bilder samt redigera dem med fler filter än dem som inte var deprimerade. Det mest välanvända filtret var Inkwell som lägger på svartvit färg, hög kontrast och mörka skuggor på bilden. Deltagare i studien som inte ansågs vara deprimerade använde istället filter som ljusar upp bilderna, med Valencia som den populäraste.

graf
Inkwell är det mest använda filtret av deprimerade personer och Valencia används mest av välmående personer.

Studien är en i rad av studier som undersöker sambandet mellan sociala medier och psykisk ohälsa. Reece och Danforth menar att studien kan bidra till att i ett tidigt stadium upptäcka psykisk ohälsa hos personer, på vilket sätt detta skulle vara framgår dock inte rapporten. Studien skall inte tolkas generellt då det finns många fler faktorer än enbart ens Instagram-bilder som bidrar till depression. Rapporten finns att läsa här!